ไม่พบผลการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ iRAP จัดตั้งศูนย์ ThaiRAP ประเมินถนนในประเทศไทยติดดาวตามมาตรฐานสากล หลังนำร่องตรวจสอบถนนใน กทม. และถนนสายหลัก พบส่วนใหญ่ยังไม่ถึงมาตรฐานที่น่าพอใจ

ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ THE 13TH WORLD CONFERENCE ON INJURY PREVENTION AND SAFETY PROMOTION (SAFETY 2018) หรือการประชุมว่าด้วย การป้องกัน การบาดเจ็บและการส่งเสริม ความปลอดภัย ครั้งที่ 13

นายรอบ แมคเอินนี (Rob Mclnerney) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโปรแกรมประเมินถนนนานาชาติ (iRAP) พร้อมด้วย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมเปิดศูนย์ ThaiRAP ในประเทศไทย ในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ย.) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ iRAP ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศ ที่มีศูนย์วัดมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล โดยที่ผ่านมาได้รับทุนจากมูลนิธิบูมเบิร์ก ในการทดสอบวัดมาตรฐานถนน พบว่าถนนส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้คะแนนในระดับ 1-2 ดาวเท่านั้น ซึ่งมาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 5 ดาว โดยเกณฑ์ชี้วัดมีตัวแปรกว่า 100 ข้อ และทำการประเมินทุกระยะ 100 เมตร

022AB852-A6B6-405E-B24C-EC0BF6F48C5F.jpeg

ทั้งนี้ในปี 2573 สหประชาชาติ ได้ตั้งเป้าหมายว่า ทั่วโลกต้องมีถนนในระดับคะแนน 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งประเทศไทยล่าสุดยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปีละประมาณ 20,000 กว่ารายต่อปี หากทำถนนให้ปลอดภัยได้ในระดับ 3 ดาว จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 30 เบื้องต้นได้ประเมินในถนนเยาวราช ,อโศกมนตรี ,สีลม พบว่าทั้ง 3 เส้นทาง ผ่านการประเมินในระดับ 2 ดาวเท่านั้น

90A65825-AAE3-4803-8191-EE6C0DCDDE33.jpeg

รศ.ดร.เกษม กล่าวว่า หลังจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวแล้วจะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันทดสอบสภาพถนนให้มีความปลอดภัยทั้งประเทศ รวมถึงถนนที่สร้างใหม่ให้มีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสากล