ไม่พบผลการค้นหา
มีการนำเสนอร่างกฎหมายปรับอายุบรรลุนิติภาวะให้เร็วขึ้นในญี่ปุ่น จากเดิมที่ต้องมีอายุ 20 ปี ลงมาเหลือ 18 ปี ก็จะถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว

ตามกฎหมายปัจจุบันของญี่ปุ่น เยาวชนจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จึงจะถือว่าบรรลุนิติภาวะ แต่กฎหมายใหม่ที่เพิ่งถูกเสนอให้รัฐสภาพิจารณา มีการปรับอายุบรรลุนิติภาวะลงมาให้เหลือ 18 ปี ซึ่งถ้าหากได้รับการอนุมัติจะทำให้ผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในญี่ปุ่น สามารถเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน, เซ็นสัญญาทำธุรกิจ, ทำบัตรเครดิท และจดทะเบียนสมรสได้ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งปัจจุบัน ผู้ชายญี่ปุ่นที่มีอายุ 18 ปี และผู้หญิงที่มีอายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี หากจะจดทะเบียนสมรส จำเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน 

หากร่างกฎหมายใหม่ได้รับการอนุมัติ ก็จะมีผลบังคับใช้ในปี 2022 และจะนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการบรรลุนิติภาวะครั้งแรกของญี่ปุ่น หลังจากที่ถูกเขียนขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี 1876 

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่า การปรับอายุบรรลุนิติภาวะให้ลดลงมาจากอายุ 20 ปี เหลือ 18 ปี จะทำให้คนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งที่มีวุฒิภาวะยังไม่พร้อมต่อการเผชิญโลก อาจจะตกเป็นเหยื่อล่อลวงการกระทำผิดทางธุรกิจหรือตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตที่ผิดพลาด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิ���ารของญี่ปุ่นก็มีแผนที่จะให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตามมาของการบรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ยังกำหนดให้อายุของผู้ที่สามารถสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และเล่นการพนันได้ในญี่ปุ่น ยังคงเป็น 20 ปี เหมือนเดิม

ภาพ: AP