ไม่พบผลการค้นหา
ทนายนกเขา ยื่นประธานศาลฎีกา อำนวยยุติธรรมคดีชุมนุมทางการเมือง จี้ ปฏิรูปกระบวรการยุติธรรม จากไม่ให้ผู้พิพากษาเรียนหลักสูตรพิเศษ-ห้ามนั่งเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการบริษัท

ที่ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินกลาง นิติธร ล้ำเหลือ หรือ 'ทนายนกเขา' ที่ปรึกษากลุ่มประชาชนคนไทย เข้ายื่นหนังสือถึง เมธินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการสร้างสถาบันตุลาการให้สง่างาม

โดย 3 ประเด็นสำคัญคือ 1) ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตัวเอง โดยเฉพาะไม่ให้ผู้พิพากษาไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาบริษัททั้งของรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรวมถึงไม่เข้าหลักสูตรพิเศษต่างๆ ไม่ให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลอื่น ที่ส่งผลต่อความเป็นกลางในการพิจารณาคดี 

2) ต้องการให้ดำเนินการในคดีที่มีการกล่าวหาผู้พิพากษารับสินบน toyota อย่างตรงไปตรงมาไต่สวนอย่างเปิดเผยและเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะ และให้มีความเป็นกลาง เป็นอิสระทั้งจากอิทธิพลขอองภายนอกคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารรวมถึงฝ่ายการเมืองต่างๆ และอิสระจากภายในคือจากผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะแทรกแซงหรือมีความเกรงอกเกรงใจกัน

3) การเอื้ออำนวยความยุติธรรมในช่วงนี้และรวมถึงก่อนหน้านี้ ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ จะมีการเคลื่อนไหวของประชาชนจากหลายภาคส่วน โดยหวังให้ศาลคำนึงถึงเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง ไม่ควรรับคดีรับเป็นคดีอาญาทั้งหมด และสารสามารถไต่สวนก่อนสั่งฟ้องคดีโดยดูในสำนวนชั้นอัยการได้ว่า ตั้งข้อกล่าวหาหนักเกินจริงหรือไม่ 

นิติธร เปิดเผยด้วยว่า ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ เวลา 15.00 น. กลุ่มประชาชนคนไทย จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ลงพื้นที่เมื่อมีการชุมนุมของประชาชนและหาช่องทางที่จะแนะนำฝ่ายปกครอง หน่วยวานรัฐหรือฝ่ายความมั่นคงในการดำเนินคดีกับประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองด้วย