ไม่พบผลการค้นหา
เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดำเนินการพิจารณาแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต อย่างโปร่งใส-ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน หลังพบความไม่ชอบมาพากลใน 3 ประเด็น

ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณายกเลิกและ จำกัดการใช้วัตถุอันตราย ในวันที่ 23 พ.ค. โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการ ควบคุมวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ได้สรุปข้อมูลและนำเสนอต่อกรรมการ วัตถุอันตรายในวันดังกล่าว 

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของภาคประชาชนจาก 50 จังหวัด จำนวน 369 องค์กร เพื่อสนับสนุนข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการแบนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต และได้ติดตามสถานการณ์ความ เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบความไม่ชอบมาพากล เป็นไปอย่างไม่โปร่งใส ในกระบวนการพิจารณาการแบนสารพิษดังกล่าว ดังนี้  

1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายฯ โดยแต่งตั้งตัวแทน จากกระทรวงเกษตรฯและอดีตข้าราชการในกระทรวงนั้นถึง 4 คน และอีก 4 คนเลือกจากผู้ที่แสดงจุดยืนสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ จากคณะกรรมการที่มีจำนวน 12 คน 

2. อนุกรรมการเฉพาะกิจฯดังกล่าวเสนอใช้ข้อมูลเก่าล้าสมัยเพื่อโน้มน้าวให้มีการใช้สารพิษ ร้ายแรงดังกล่าวต่อไป โดยเพิกเฉยต่อข้อมูลเชิงประจักษ์และรายงานใหม่ๆเป็นจำนวนมาก ดังที่เครือข่ายนักวิชาการจากหลายสถาบัน เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นต้น

 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายอย่างน้อย 3 คนเกี่ยวข้องกับบริษัทค้าสารพิษอันตรายทั้ง 3 ชนิด 

ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาการยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษดังกล่าวโดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องเปิดเผยผลการศึกษาทั้งหมด เช่น ข้อวินิจฉัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผล การประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย รวมทั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจต่อประชาชนและสื่อมวลชน 

อย่างไรก็ตาม ในแถลงการณ์ ระบุด้วยว่า หากผลการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นไปอย่างล่าช้า หรือมีการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข และประชาคมของนักวิชาการจากหลายสถาบัน ซึ่งได้แถลงอย่างเป็นทางการถึงพิษภัยร้ายแรงของสารพิษดังกล่าวเพื่อสนับสนุนข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรงจะใช้ สิทธิพื้นฐานในการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยจะจัดให้มีการชุมนุมครั้งใหญ่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: