ไม่พบผลการค้นหา
'สวนดุสิตโพล' เผยผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลถ้ามีการปลดล็อก - คลายล็อกทางการเมือง โดยส่วนใหญ่หวั่นว่าจะเกิดความขัดแย้ง วุ่นวาย ชุมนุมประท้วง ทะเลาะกัน พร้อมระบุส่วนใหญ่อยากให้คลายล็อกให้พรรคการเมืองกำหนดนโยบายได้ แต่ยังไม่ควรคลายล็อกให้หาเสียงได้ ขณะเดียวกันเสียงส่วนใหญ่ยังมองว่าควรปลดล็อกให้พรรคการเมืองเพื่อเป็นธรรมทุกฝ่าย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ "ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ปลดล็อก คลายล็อก ทางการเมือง" โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,033 คน ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561 โดยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล ถ้ามีการปลดล็อก - คลายล็อก ทางการเมือง ณ วันนี้ โดย อันดับ 1 เรื่องที่วิตกกังวลถ้ามีการปลดล็อก คือจะเกิดความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย ร้อยละ 48.9  รองลงมากลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหว ชุมนุม ประท้วง ร้อยละ 35.7 ขณะที่เรื่องที่วิตกกังวล ถ้ามีการคลายล็อก อันดับ 1 คือการทะเลาะ เบาะแว้ง ใส่ร้าย สาดโคลนกัน ร้อยละ 50.67 รองลงมา มีการคัดค้านจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม ร้อยละ 31.39

เมื่อถามว่า เรื่องใดที่ประชาชนคิดว่าควรคลายล็อก และยังไม่ควรคลายล็อก ทางการเมือง โดยเรื่องที่ควรคลายล็อก อันดับ 1 คือกำหนดนโยบายหาเสียงที่ชัดเจน อันดับ 1 ร้อยละ 41.57  รองลงมาคือการคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้ง ร้อยละ 40.18  ส่วนเรื่องที่ยังไม่ควรคลายล็อก อันดับ 1 การอภิปราย หาเสียงในที่สาธารณะขนาดใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 39.66 รองลงมาคือการจัดประชุมพรรค ชุมนุมทางการเมือง ร้อยละ 36.21 จัดกิจกรรมลงพื้นที่พบปะประชาชน ร้อยละ 24.13 

เมื่อถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร อันดับ 1 คือ ปลดล็อกทางการเมืองให้ดำเนินการโดยอิสระ เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น พรรคการเมืองมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง ร้อยละ 46.33

อันดับ 2 คลายล็อกทางการเมือง แต่ยังไม่ควรปลดล็อกทั้งหมด เพราะให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมได้บางส่วน ป้องกันไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ บ้านเมืองได้ ร้อยละ 35.26 

อันดับ 3 ยังไม่ควรปลดล็อกและคลายล็อกทางการเมือง เพราะอาจเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวรุนแรง การเมืองไทยมีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้บ้านเมืองย่ำแย่ อยากให้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน ร้อยละ 18.41