ไม่พบผลการค้นหา
ประธานสภาฯ กำหนดกรอบพิจารณา 'ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2564 วันที่ 1-2 ก.ค.นี้ หากไม่แล้วเสร็จขยายได้ 1 วัน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบระยะเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ว่า เดิมรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะขอให้มีการประชุมในวันที่ 24-25 มิ.ย.2563 แต่ด้วยเอกสารที่มีจำนวนมาก สมาชิกจึงอาจมีเวลาศึกษาเอกสารไม่เพียงพอ เพราะฝ่ายค้านจะอภิปรายเยอะอยู่แล้ว ซึ่งก็ต้องยึดหลักของสภาฯ ตนจึงได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหารือร่วมกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถปรับเวลาขยายออกไปได้หรือไม่

เพราะเดิมเป็นปฏิทินของสำนักงบประมาณ จะเริ่มนับตามกำหนด 105 วัน ตั้งแต่วันที่รัฐบาลส่งเอกสารมา ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 30 มิ.ย. แต่เมื่อวานนี้ (17 มิ.ย.) รัฐบาลแจ้งมายังสภาฯ ว่าขอให้เริ่มประชุมในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ซึ่งเบื้องต้นทางสภาฯ ได้กำหนดกรอบเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ไว้ 2 วันคือวันที่ 1-2 ก.ค. 2563 แต่หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็อาจจะเพิ่มเป็นวันที่ 3 อีก 1 วันได้ ส่วนจะขยายเวลาให้มากกว่า 3 วันได้อีกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นตามสถานการณ์

โดยต้องให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 หารือกับ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอีกครั้งเพื่อกำหนดกรอบเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน โดยทั้ง 2 ฝ่ายต้องบริหารจัดการเวลากันเอง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

พร้อมกันนี้ นายชวน กล่าวถึงกรณีที่มีกรรมาธิการลาออกจากกรรมาธิการหลายคณะนั้น จะมีการกำหนดสัดส่วนกรรมาธิการใหม่หรือไม่ ว่า วันนี้จะมีการพิจารณาวาระการเลือกกรรมาธิการทดแทน ที่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่ว่างลง ในวาระเพื่อทราบ ซึ่งวันนี้จะมีการเลือกกรรมาธิการประมาณเกือบ 10 คณะ

อ่านเพิ่มเติม