ไม่พบผลการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เผยเหล่าทัพเตรียมพื้นที่และเครื่องมือแพทย์ใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวัง กักผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งกำลังพลช่วยโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพิ่มกำลังการผลิตหากขาดแคลนแรงงาน พร้อมให้กำลังผลตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองป้องกันโควิด-19

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมให้กำลังพลผลิตหน้ากากแบบผ้าใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ว่า เพื่อให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยนำเครื่องมือเครื่องจักร และสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาผลิตหน้ากากผ้าชนิดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนำไปดำเนินการ คาดว่าจะผลิตได้จำนวน 5,000-10,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้กำลังพล ครอบครัวได้มีหน้ากากใช้ป้องกันตนเอง ซึ่งหากจำนวนการผลิตมีเหลือก็มีแผนจะไปมอบให้กับจุดที่มีความเสี่ยง เช่น โรงพยาบาล หรือ ผู้ที่มาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินจะมีไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะกลับเป้นปกติ

ส่วนการเปิดพื้นที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กักกันผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้นั้น ผู้บัญชาการสูงสุด กล่าวว่า ทางกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้เตรียมพื้นที่ ที่จะถูกปรับให้เป็นพื้นที่ ควบคุม และ รับผู้ที่มีความเสี่ยง ในส่วนกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดเตรียมพื้นที่อาคารฝึกอบรบสามารถดัดแปลงให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงได้ ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มความขีดความสามารถในการดูแล ทั้งชุดป้องกัน เครื่องมือ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะใช้อุปกรณ์ที่กองทัพมีอยู่และการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ซึ่งความชัดเจนของการใช้สถานที่ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางอีกครั้ง ซึ่งในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพใช้ขีดความสามารถที่มีในการดูแลประชาชน

นอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทย ยังได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์และโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย หากมีขีดความสามารถหรือช่วงเวลาในการผลิตแต่ยังขาดแรงงาน ทางทหารก็ยินดีจะส่งกำลังพลไปช่วยผลิตหน้ากากอนามัยในเวลาที่เหลืออยู่ได้ รวมถึงการจัดยานพาหนะในการขนส่งอนามัยไปถึงประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง