ไม่พบผลการค้นหา
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ผลักดันในสภายกเลิก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - กฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ หัวหน้าพรรคประชาชาติ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย หัวหน้าพรรคสามัญชน และหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกพรรค กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ทั้งที่อยู่ในช่วงใกล้วันจัดการเลือกตั้ง อีกทั้งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังถูกคัดค้านจากภาคประชาชนเป็นอันมากนั้น

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) มีความเป็นห่วงว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวจะถูกใช้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจาก พ.ร.บ.ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐขอข้อมูลออนไลน์ส่วนตัวจากประชาชน ทั้งยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่สอดส่องข้อมูลส่วนตัวของประชาชนได้ในกรณีมี "ภัยคุกคามระดับร้ายแรง" และสามารถเข้าตรวจค้นสถานที่ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และอายัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนได้โดยไม่ต้องมีหมายศาลในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและมี "ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับวิกฤติ" นับเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชน นอกจากนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวยังนิยาม "ภัยคุกคามไซเบอร์" ไว้ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่รัฐจึงอาจตีความขยายอำนาจเข้าจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอีกด้วย

สนท. จึงขอเรียกร้องไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย พิจารณาให้แก้ไขหรือยกเลิกพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ และกฎหมายที่มีเนื้อหาจำกัดและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉบับอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคได้รับเลือกเป็น ส.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาบรรจุเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในนโยบายหาเสียงและประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงจุดยืนของพรรคโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ สหภาพขอสนับสนุนทุกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง