ไม่พบผลการค้นหา
“ไทยต้องเป็นมหาอำนาจสร้างคุณค่า” จิราพร ชี้ ซอฟต์ พาวเวอร์ คือทางรอดประเทศ ต้องสร้างระบบนิเวศน์เอื้อให้เรียนรู้ คิดนอกกรอบ ไม่กดทับความคิดประชาชน

พรรคเพื่อไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “พรุ่งนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ซึ่งจะเป็นการปลุกความหวัง คืนความฝันให้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง โดย จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประเทศเกาหลีใต้ตั้งใจเลือกใช้แนวคิด ซอฟต์ พาวเวอร์ หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านวัฒนธรรม ยกระดับเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศจนสำเร็จ

ซึ่งน่าเสียดายที่เมื่อ 20 ปีที่แล้วรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ได้เคยสร้างซอฟต์ พาวเวอร์ มาก่อนเกาหลีใต้ ผ่านโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ใช้อาหารไทยเชื่อมให้คนทั้งโลกด้วยแนวคิด ‘สอนให้ฝรั่งทานข้าว คนไทยอิ่มทั้งชาติ’ ทำให้เกิดธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศจำนวนมาก การส่งออกวัตถุดิบอาหารไทยเติบโต ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น 200% นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทย (Museum Siam) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นต้น 

จิราพร กล่าวอีกว่า ในอีก 80 ปีข้างหน้า ประชากรทั่วโลกจะหายไปเกือบครึ่ง การบริโภค การผลิตสินค้าและบริการจะลดลงด้วย ประเทศไทยควรเตรียมการรับมือด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาผลิตสินค้ามีคุณภาพ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องมุ่งเน้นเป็นมหาอำนาจในการผลิต แต่ต้องเป็นมหาอำนาจในการสร้างคุณค่า ด้วยการส่งเสริมซอฟต์ พาวเวอร์ ของประเทศไทยซึ่งมีคุณค่าซ่อนอยู่มากมาย เช่น เชฟร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพเป็นคนอีสาน 90% ปลาร้าส่งออกไปยังประเทศในยุโรป สร้างมูลค่านับร้อยล้านบาท สินค้าและบริการต่างๆ ของคนไทย มีศักยภาพไปไกลระดับโลกได้ และไปมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ไปด้วยต้นทุนและศักยภาพของตัวเอง ไม่ได้รับการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลไทย

จิราพร กล่าวว่า ซอฟต์ พาวเวอร์ของไทยที่อยากเห็น ต้องมีรากของความเป็นไทย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นสากลของโลกผสมอยู่” (Originality & Universality ) การจะทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์จนนำไปสู่การเกิดซอฟต์ พาสเวอร์ที่มีพลัง ต้องให้บทบาทเอกชนเป็นตัวนำ โดยที่รัฐมีหน้าที่สนับสนุนและคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การสร้างระบบนิเวศน์ประเทศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ มีองค์ความรู้ใหม่ๆ จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีพื้นที่ให้นำความคิดสร้างสรรค์นั้นมาทำได้จริง ดังนั้นประเทศไทยต้องกล้าลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้ของประเทศครั้งใหญ่ด้วย 

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะไม่มีทางเกิดขึ้น ถ้ายังมีผู้นำที่มีแต่สร้างความขัดแย้ง และมีความคิดล้าหลังแบบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นางสาวจิราพรกล่าว