ไม่พบผลการค้นหา
กรมคุก อัพเดตสถานการณ์ผู้ต้องขังการเมืองติดเชื้อโควิด-19 บอย-ชาติชาย ผลเอ็กซ์เรย์ปอดล่าสุดเป็นปกติ

ธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขัง ที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน, พรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า, ภาณุพงศ์ จาดนอก, ชาติชาย แกดำ และจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นั้น 

ในวันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย พบว่า พริษฐ์รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ 

พรหมศร รู้สึกตัวดี ยิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ 

โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนของทั้ง 2 ราย ผลเป็นปกติ และได้รับการรักษาโควิด – 19 จนครบ กำหนด 14 วันแล้ว อยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อจำหน่ายกลับไปคุมขังยังเรือนจำฯ ตามเดิม

ในส่วนของ ภาณุพงศ์ พบว่า รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีเจ็บแน่นหน้าอก ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ 

ในส่วนอาการปวดเข่าด้านซ้าย ไม่มีอาการบวมแดง เข่าไม่มีผิดรูป สามารถเดินทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ แพทย์ได้ให้ยาแก้ปวดเข่าพร้อมแนะนำการปฏิบัติตัว 

จตุภัทร์ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ ในส่วนอาการผื่นขนาดเล็กตามร่างกายที่จตุภัทร์ฯ แจ้งว่าเคยเป็นตั้งแต่อยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จากการรักษาพบว่ามีอาการดีขึ้น ผื่นคันตามตัวลดลง 

ด้านชาติชายรู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ ในส่วนอาการที่พบว่ามีฝ้าชายปอดนั้น จากการ X – ray ปอด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ผลปกติ แพทย์ให้หายใจ Roomair ได้ไม่มีอาการหายใจเหนื่อยแน่น โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนของทั้ง 3 ราย ผลเป็นปกติ

ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จำนวน 2 คน ได้แก่ อานนท์ นำภา และ เวหา แสนชนชนะศึก ทั้ง 2 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ปรากฏผลเป็นลบ ไม่มีอาการเจ็บป่วย สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเช่นกัน

ทั้งนี้ ในส่วน อานนท์ ที่มีผลตรวจเป็นลบ แต่ผู้ต้องขังร่วมห้องเดียวกันมีผลตรวจเป็นบวก จำนวน 11 คน ภายหลังการขนย้ายผู้ติดเชื้อออกจากห้องกักโรค เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการย้าย อานนท์ ไปกักโรคยังห้องกักโรคที่ 20 อาคาร 2 ซึ่งได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไว้ก่อนแล้ว เพื่อป้องกันเชื้อหลังจากขนย้ายผู้ต้องขังที่ติดเชื้อออกไป