ไม่พบผลการค้นหา
คืบหน้าผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' วันที่ 28 มี.ค. พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 109 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,245 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผย ว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชน โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาจ่างๆ ที่ร่วมกันต่ออสู้ รวมถึงขอให้ ประชาชนคนไทยร่วมพร้อมใจอยู่บ้านเพื่อป้องกันตัวเอง และเพื่อแพทย์พยาบาลในการรักษาชีวิตของประชาชน พร้อมย้ำให้ทุกคน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" 

โดยสถานการณ์การการเชื้อโควิด-19 ในไทย พบผู้ป่วยเพิ่ม อีก 109 ราย รวมผู้ป่วยสะสมเป็น 1,245 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย (มีโรคประจำตัวเบาหวาน) รวมเป็น 6 ราย ซึ่งภาพรวมพบในกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 596,779 ราย เสียชีวิตแล้ว 27,352 ราย (อัปเดท 09.00 น.วันที่ 28 มี.ค.63) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติผ่อนปรนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการรักษาโรคโควิด-19 โดยไม่กำหนดวงเงิน เพื่อปลดล็อคให้สามารถนำปัจจัยต่างๆ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากาก N95 และ ชุด PPN สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเบื้องต้นได้ทำการสั่งซื้ออย่างละ 400,000 ชุด โดยคาดว่า จะได้รับสินค้าในเร็ววันนี้

นพ.ทวีศิลป์ ยังกล่าวถึง มาตรการการเยียวยา 5,000 บาท ว่า ผู้จะได้รับการช่วนเหลือเยียวยา ประกอบด้วย แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่จะเน้นคนทำงาน ที่เดือดร้อนจริง เช่น ถูกเลิกจ้าง โดนลดเวลาทำงานและลดผลกระทบต่อรายได้ โดนลดเงินเดือน สถานประกอบการณ์ถูกปิด ขณะที่เกษตรกร และ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากอยู่ในคุณสมบัติ ที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

โดยสามาถลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันนี้ เวลา 18.00 น.ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องไปสาขาธนาคาร ส่วนคนที่มีบัญชีธานคารอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปิดใหม่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับเงินเร็วที่สุดภายใน 7 วัน หลังทำการ พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีกำหนดว่าจะปิดรับลงทะเบียน และ ยอดผู้ลงทะเบียน ซึ่งจำนวน 3,000,000 คนนั้นเป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ทางโทรศัพท์ไม่เป็น หรือลงทะเบียนไม่ได้ สามารถเข้าหาเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที

นพ.ทวีศิลป์ ยอมรับว่า ภายหลังการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ผลที่ตามมายังไม่ดีเท่าที่ควร แม้ประชาชนจะให้ความร่วมมือค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามย้ำว่า การวัดผลจะต้องวัดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ต้องลดลง ส่วนกรณีประชาชนชาวบางบอน รวมตัวขับไล่ผู้ป่วย ออกจากพื้นที่นั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า กรณีแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการระบาด ดังนั้น ย้ำว่า อยากสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่า การติดเชื้อสามารถติดทางการหายใจและขออย่างรังเกียจกัน

อ่านเพิ่มเติม