ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พิจารณาให้ปลากัดไทยเป็น 'สัตว์น้ำประจำชาติ' ตามข้อเสนอของกรมประมง พร้อมมอบหมายให้กรมประมงเสนอเรื่องเข้า ครม. ต่อไป

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ วานนี้ (20 ธ.ค.) ว่า ตามที่กรมประมงเสนอเรื่องให้พิจารณาปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติมาแล้ว นั้นนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะนักวิชาการ ร่วมกันนำข้อมูลของปลากัดไทย ทั้งประวัติความเป็นมาและมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ได้รับทราบอย่างครบถ้วน

ซึ่งในที่ประชุมมองใน 3 มิติคือ 1. ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทย โดยมีหลักฐานยืนยันว่า ปลากัดไทยปรากฏในบทประพันธ์และวรรณคดีไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ไทยมานานกว่าร้อยปี 2. ด้านความเป็นเจ้าของ มีชื่อที่บ่งบอกและเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาการและในวงการสัตว์น้ำว่า Siamese Fighting Fish ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกไบในประวัติศาสตร์มานานแล้ว และมีแหล่งที่พบปลาดังกล่าวอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา 

ส่วนด้านที่ 3 มิติด้านประโยชน์ที่ได้รับหากประกาศให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์ประจำชาติ มีทั้งการรักษาพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมการเลี้ยงปลากัด รวมถึงประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยให้กรมประมงเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง