ไม่พบผลการค้นหา
เจ้าหน้าที่พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำลงคลองท่าแนะ ทำให้ระดับน้ำใน 3 อำเภอของจังหวัดพัทลุงเพิ่มสูงขึ้น เตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มรับมือมวลน้ำ

จากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเมื่อคืนที่ผ่านมา (3 ธ.ค.2562) พบว่า ฝนตกหนักที่ อ.ศรีบรรพต อ.ควนขนุน และ อ.เมือง โดยเฉพาะริมเทือกเขาบรรทัด ส่งผลให้มวลน้ำไหลหลากจากเทือกเขาลงสู่อ่างเก็บน้ำฝายท่าแนะจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องพร่องน้ำภายในอ่างเก็บน้ำ โดยเปิดประตูระบายน้ำสูงประมาณ 3 เมตร เพื่อปล่อยน้ำลงสู่ลำคลองท่าแนะ

มวลน้ำดังกล่าวจะลงสู่พื้นที่ของ อ.ควนขนุน ผ่าน ต.ชะมวง ต.ควนขนุน และ ต.มะกอกเหนือ ก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบ

น้ำท่วมพัทลุง สติงเกอร์.JPG

มวลน้ำที่ปล่อยลงมาจำนวน ประกอบกับสภาพน้ำฝนในพื้นที่ อ.ควนขนุน ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นจากลำคลองเข้าท่วมสวนยางพาราที่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน ที่สำคัญน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมตลาดควนขนุนระดับสูงประมาณ 40 เซนติเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของ อ.ควนขนุน ชาวบ้านและเจ้าของร้านค้าเร่งจัดหาวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำท่วมเข้าบริเวณบ้านและร้านค้าบางร้านค้าวางกระสอบทรายไม่ทันเกิดน้ำท่วมสิ่งของได้รับความเสียหายไปบางส่วน

นอกจากนั้น มวลน้ำยังไหลท่วมถนนสายควนขนุน-ทะเลน้อย ตั้งแต่บริเวณตลาดควนขนุน ก่อนบรรจบกับถนนสายเอเชียระยะประมาณ 600 เมตร น้ำท่วมผิวถนนสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร ซึ่งรถเล็กยังผ่านได้

ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ อ.ควนขนุน ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มจำนวน 3 ตำบล คือ ชะมวง ต.ควนขนุน และ ต.มะกอกเหนือ เตรียมตัวรับมวลน้ำที่ไหลมาจาก อ.ศรีบรรพต เข้าท่วมที่ราบลุ่มบ้านเรือนที่อาศัยริมลำคลองรับมือน้ำท่วม

อ่างเก็บน้ำ พัทลุง สติงเกอร์.JPG

นอกจากนั้นยังได้ออกประกาศเตือนร้านค้าและชาวบ้านบริเวณตลาดควนขนุนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเนื่องจากมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ถนนสายเอเชียบริเวณสี่แยกโพธิ์ทองทางเข้า อ.ควนขนุน และ อ.ศรีบรรพต เจ้าหน้าที่แขวงการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านช่วยกันนำตะแกรงกักเศษวัสดุต่างๆ บริเวณร่องถนนออกเพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณสี่แยกโพธิ์ทอง ซึ่งเจ้าหน้าที่คอยระวังระดับน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรไปมาถนนสายดังกล่าว