ไม่พบผลการค้นหา
เนติวิทย์ พร้อมเพื่อนยืมรองเท้าจากประชาชนจำนวน 100 คู่ เรียงเป็นคำว่า กกต. หน้าหอศิลป์ กทม. เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อ กกต. ผ่านงานศิลปะ

นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล อดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นิสิตปี 3 คณะรัฐศาสตร์ พร้อมเพื่อนนิสิตจุฬาฯ จัดกิจกรรม 'งานศิลปะ​ มหกรรมรวมรอง​เท้าเรียงเป็น​คำว่า 'กกต.'​ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร’ โดยใช้เวลาประมาณกว่า 20 นาที ใช้ชื่อผลงานว่า ‘สหบาทา กกต.’ ชื่อผลงานศิลปะ ซึ่งเนติวิทย์เปิดเผยว่าเป็นการเรียงรองเท้าที่ยืมเพื่อนและประชาชนมาจำนวน 100 คู่ เป็นถ้อยคำ ‘กกต.’ หน้าหอศิลป์ กทม. โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้ากดดันขอให้ยุติกิจกรรม

นอกจากนั้น ยังได้ยืนเรียงแถวชู 3 นิ้ว เมื่อเรียงรองเท้าสำเร็จ รวมเวลาจัดกิจกรรมระหว่าง 9.45 - 10.10 น. เพื่อสะท้อนความรู้สึกต่อ กกต.