ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 'ธรรมนัส-นฤมล' พ้นความเป็นรัฐมนตรี โดยนายกฯกราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ ต่อมา อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ได้โชว์ใบลาออกต่อหน้าสื่อ ด้าน 'ธรรมนัส' แย้มอาจไปอยูู่บ้านหลังเดิม ตอบไม่ได้หลังจากนี้ พปชร.แตกหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย. 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 ก.ค. 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มี.ค. พุทธศักราช 2564 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

2. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ย. พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โออชา นายกรัฐมนตรี

ธรรมนัส นฤมล196694.jpg


ธรรมนัส ลาออก -65AC-4004-BC42-33E6BB98B982.jpegธรรมนัส ลาออก รมต 0F76E72F-EB9C-47C1-961D-362229049355.jpegธรรมนัส นฤมล ลาออก รัฐมนตรี 421AA4DC-E832-4A2F-AD4E-B9E9FFD528FE.jpeg

'ธรรมนัส'แถลงต่อหน้าสื่อลาออก รมต. เผย 'ประวิตร' เบรกไว้

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 9 ก.ย. ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แถลงลาออกจากตำแหน่ง โดยได้โชว์ หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบุว่า เรียน นายกรัฐมนตรี ตามที่ข้าพเจ้า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกฯให้ดำรง ตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น และต่อมาได้มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วนั้น

บัดนี้ข้าพเจ้า ร.อ.ธรรมนัส พหมเผ่า มีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดย ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า ได้แถลงที่รัฐสภา ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาความภายในพรรคพลังประชารัฐ และขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ตัดสินใจลาออกแล้ว ก็หมายความว่าคงเดินไปด้วยกันไม่ได้ จริงๆ แล้ว ตั้งแต่ก่อนโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา ก็ได้กราบเรียนกับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี) แล้วว่า จะลาออกตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่หัวหน้าได้ห้ามไว้ ก็เชื่อหัวหน้า

“ผมไตร่ตรองดูแล้วว่าชีวิตที่จะทำให้ประชาชน ต้องเดินทางไปอีกไกล ต้องตัดสินใจ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

เมื่อถามว่าจากปัญหาก่อนหน้านี้ได้ขอโทษนายกฯไม่จบใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า "ไม่จบ คือใจผมไม่สบายใจ เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำไป หมายความว่า เมื่อเราพูดด้วยเหตุและผลแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง"

ส่วนยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องคิดต่อไป อาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีความสุข บ้านหลังเดิมก็มีความสุขอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ความสัมพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับหัวหน้ารัก เคารพ เหมือนเดิม ส่วนอีก 2 คน ไม่ได้หมายความว่าแตกหัก แต่ต้องเลือกเดิม บ้านหลังใหม่ก็จะเป็นการสร้างบ้าน ส่วนใครจะไปด้วยไหมนั้น ไม่สามารถตอบได้ บ้านหลังเดิมมีความสุข คือ บ้านที่ จ.พะเยา มีความสุขอยู่แล้ว บ้านหลังใหม่ยังไม่ทราบ

สำหรับตำแหน่งอื่นๆ จะลาออกหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เนื่องจากเป็น ส.ส. ต้องให้พรรคขับออกก่อน

ร.อ.ธรรมนัส ระบุอีกว่า สำหรับเรื่องความชัดเจนนั้น ได้เตรียมไว้หมดแล้ว การตัดสินใจนี้ยังไม่ได้คุยกับใคร

ส่วนคำถามว่าที่พรรคพลังประชารัฐจะแตกไหม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “ไม่แน่ ใจผมไปแล้ว ผมพูดแล้ว ผมนักเลงพอ ทำอะไรแล้วรับผิดชอบ อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ ใจมันไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เอา ใครมาบังคับผมก็ไม่ได้”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง