ไม่พบผลการค้นหา
ปชป.ขอบคุณประชาชนแห่สมัครสมาชิกพรรคมากสุด มี สาขาพรรค 18 สาขา มีตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งมากสุด 330 เขต ย้ำสมาชิกพรรคร่วมกำหนดนโยบายพรรค คัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.

วันที่ 10 ต.ค.2564 ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงรายงานข่าวที่ระบุถึงการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังดำเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด พบว่า มีจำนวน 83 พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 312 ราย ขอขอบพระคุณประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรค จนทำให้ พรรคมีจำนวนสมาชิกพรรคมากเป็นลำดับที่ 1 จากพรรคการเมืองทั้งหมด 83 พรรคการเมือง และข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยคือ พรรคมีสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้ง มากที่สุดรวมเป็นจำนวน 330 เขต เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่

ราเมศ ระบุว่า พรรคอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ความสำคัญของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ต้องการแค่จำนวนสมาชิกพรรคที่มากขึ้น แต่อยากให้ประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของพรรค การร่วมในการกำหนดนโยบาย ร่วมในการคัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ส.ตามกฎหมาย และที่สำคัญ ร่วมเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประเทศ สมาชิกพรรคจะร่วมในการสืบสานและถ่ายทอดอุดมการณ์ของพรรคเพื่อให้พรรคได้ก้าวต่อไปข้างหน้า บนพื้นฐานหลักคิดในสิ่งที่ดีที่ได้ประกาศตั้งต้นเป็นอุดมการณ์ โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก็จะมีความทันสมัยในทุกๆเรื่องที่จะมีความสอดคล้องกับอุดมการณ์พรรคที่ได้ประกาศไว้ สิ่งที่สำคัญที่ไม่มีวันล้าสมัยคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งมั่นทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศ 

ราเมศ กล่าวว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังคงเดินหน้าให้บุคลากรของพรรคเดินหน้าหาสมาชิกเพื่อร่วมงานกับพรรคให้ได้มากที่สุด จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคโดยการสมัครสมาชิกพรรค ที่สำนักงานใหญ่ ผ่านตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สาขา และ ส.ส. อดีต ส.ส.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมเป็นเจ้าของพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมสร้างพรรคด้วยกัน