ไม่พบผลการค้นหา
เสียงประชาชนร้อยละ 55.33 อยากให้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ มาจากคนนอกพรรคการเมือง ขอพวกเชี่ยวชาญตัวจริง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทีมเศรษฐกิจ ครม.ใหม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20– 23 ก.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95

ผลสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 55.33 ระบุ อยากให้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะต้องการคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งเมื่อต้องการให้ระบุชื่อบุคคล ร้อยละ 58.48 ระบุ คนไหนก็ได้ , ร้อยละ 8.91 ระบุนายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย)

ขณะที่ ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะมาจากการเลือกตั้ง มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถดูแลและบริหารได้ตรงจุด และเข้าถึงประชาชน

ร้อยละ 21.22 ระบุ มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ เพราะมั่นใจในตัวนายกฯ ว่าจะเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้

เมื่อถามถึงที่มาของรัฐมนตรีคลัง ร้อยละ 51.59 ระบุ ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์

โดยที่ ร้อยละ 58.55 ระบุ คนไหนก็ได้ ,ร้อยละ 7.55 ระบุนายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย) ขณะ ร้อยละ 25.52 ระบุ ควรมาจากนักการเมือง เพราะรู้เรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแผ่นดิน สามารถจัดสรรงบต่างๆ ได้ดี

เช่นเดียวกัน เมื่อถามถึงที่มาของรัฐมนตรีพลังงาน ร้อยละ 48.17 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางด้านพลังงานในประเทศไทย

ร้อยละ 58.58 ระบุคนไหนก็ได้, ร้อยละ 16.17 ระบุ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.) ขณะที่ ร้อยละ 27.11 ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะการลงพื้นที่พบประชาชนบ่อยๆ ทำให้ รู้ถึงปัญหา น่าจะแก้ปัญหาทางด้านพลังงานได้ดี โดยที่ ร้อยละ 62.46 ระบุ คนไหนก็ได้ และ ร้อยละ 14.66 ระบุ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส่วนร้อยละ 24.09 ระบุ จากนักการเมืองหรือนอกพรรคก็ได้