ไม่พบผลการค้นหา
ศบศ. เห็นชอบคนละครึ่งเฟส 2 เปิดลงทะเบียนเพิ่ม 5 ล้านคน ขยายวงเงินเป็น 3,500 บาท ใน ม.ค.-มี.ค. 64

พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือ ศบศ. ว่า ที่ประชุม ศบศ.มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟสระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีรูปแบบมาตรการเช่นเดียวกับระยะแรก โดยในระยะที่ 2 จะเปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม 5 ล้านคน ระยะเวลา 3 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. วงเงิน 3,500 บาทต่อคน ส่วนผู้มีสิทธิ์ในระยะแรกจะขยายวงเงินให้อีก 500 จาก 3,000 บาท รวมเป็น 3,500 บาทเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ทั้งนี้จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการใช้เงินกู้ของสภาพัฒน์ฯ ก่อนจะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีต่อไป