ไม่พบผลการค้นหา
กรมการขนส่งทางบก แจงข่าวปลอม 'ไม่ดำเนินคดีผู้ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS' ยืนยันรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ต้องติด GPS หากพบการหลบเลี่ยง มีความผิดตามกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีมีการโพสต์และแชร์ข้อความ ระบุว่ากรมขนส่งทางบก ออกมาตรการอนุญาต ไม่ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณGPS มีผลเริ่มตั้งแต่ 18 ม.ค. 2564 นั้น กรมการขนส่งทางบก พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถลากจูง ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลจากการใช้รถมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย 

หากผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถบางรายหลบเลี่ยงการส่งข้อมูลการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS เพื่อทำให้ข้อมูล พิกัด ตำแหน่งเคลื่อนที่ของรถไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้อย่างมีเสถียรภาพ การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

  • ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยกรมการขนส่งทางบกจะนำอุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS ที่ยึดไว้พร้อมผู้ขับรถที่กระทำความผิดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2558 มาตรา 6 และมาตรา 23
  • ผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งและไม่ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 สำหรับผู้ให้บริการระบบติดตามรถ (Vender) ที่ไม่ส่งข้อมูลการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ มีความผิดตามคำสั่ง คสช.ที่ 15/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ปรับไม่เกินวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง หากพบความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือผู้ให้บริการระบบติดตามรถ (Vendor) จะดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณีและพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทุกราย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888

กรมการขนส่งทางบก ยังย้ำว่า รถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถลากจูง ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย หากพบมีการหลบเลี่ยงการส่งข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS จะมีความผิดตามกฎหมาย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :