ไม่พบผลการค้นหา
พรรคร่วมฝ่ายค้านชง ป.ป.ช. ไต่สวน 'ประยุทธ์' ในฐานะ ผอ.ศบค.ไม่ปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรม ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง-ขัด รธน.ปมปล่อยปละละเลยจงใจปล่อยให้โควิดระบาดหนัก แก้ไขปัญหาล้มเหลว

วันที่ 13 พ.ค. 2564 ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำและ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน เข้าชื่อร่วมกันยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ไต่สวนและมีความเห็น กรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีพฤติการณ์ไม่สุจริตส่อไปในทางทุจริต ไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และรู้เห็นหรือยินยอมให้ข้าราชการในปกครองใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 26, 47,53, 55,62,164,234 และมาตรา 235 , พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 , พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 , พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 , พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1), (2) และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

จากการบริหารงานของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ผ่านมา มีการบริหารงานที่ล้มเหลว เช่นการจัดหาวัคซีน ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดหาให้ประชาชน จะไม่ชัดเจนในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือก ซึ่งขณะนี้มีเพียง 2ชนิดเท่านั้น การปล่อยปละละเลยผู้ป่วยให้ไม่ได้รับการรักษาอย่าทันท่วงที อีกทั้งไม่ดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลของรัฐ ที่เป็นส่วนในการระบาดทั้ง3 ครั้งที่เกิดขึ้น และมาตราการเยียวยาก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง การกู้เงินเพื่อเยียวยานั้น อาจมีการไม่โปร่งใส

แม้รัฐบาลจะกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนในช่องทางต่างๆ แต่มีผู้ประสงค์ ที่จะฉีดวัคซีนยังต่ำอยู่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้สร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน ในการฉีดวัคซีน ฉะนั้นรัฐบาลต้องชี้แจง ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน

ด้าน วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวว่า วาทกรรมของพล.อ.ประยุทธ์ ที่กล่าวว่า อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ตนมองว่า หลายสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดและป้องกันไม่ให้เกิดได้ พล.อ.ประยุทธ์จงใจปล่อยปละละเลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เช่น จัดหาวัคซีนทางเลือกที่ล่าช้า ล้วนเป็นความบกพร่องและจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน นอกจากนี้การจัดหายาและเวชภัณฑ์ ที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น 

ประเสริฐ ฝ่ายค้าน ยื่น ปปช เอาผิด ประยุทธ์ E59AA490-4E4D-4D62-A222-6E548A14674D.jpegประเสริฐ ฝ่ายค้าน ยื่น ปปช  58AD4DF6-9CD9-426B-96CF-E716FDF0BA53.jpegประเสริฐ ฝ่ายค้าน ยื่น ปปช  5A9D3E7A-C61A-4769-906A-09CD8F785424.jpeg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง