ไม่พบผลการค้นหา
อาคาร "รัฐสภา" หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "สัปปายะสภาสถาน" บริเวณแยกเกียกกาย ถนนสามเสน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก

รัฐสภา

รัฐสภาขนาดมหึมาแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 หลังเลือกตั้งกุมภาพันธ์ 2562

หากนับเฉพาะกระบวนการก่อสร้าง ถึงวันนี้ใช้เวลายาวนานถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นปักหมุดก่อสร้าง 8 มิ.ย. 2556 ระบุสัญญาต้องสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 900 วัน หรือสิ้นสุดในวันที่ 24 พ.ย. 2558 ทว่าได้มีการขยายสัญญามาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อ 31 ธ.ค. 2563

นับจากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างก็ยังไม่เเล้วเสร็จ โดยไม่ได้มีขยายสัญญาเป็นครั้งที่ 5 แต่อย่างใด รวมใช้เวลามาเเล้วกว่า 3,000 วัน

ตามสัญญาเดิม "บริษัทซิโน-ไทย" มีกำหนดส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและเปิดใช้อาคารอย่างเต็มรูปแบบ 100% ในวันที่ 1 พ.ค. 2564 แต่ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงในปี 2564 ทำให้มีการเลื่อนส่งมอบออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โดยบริษัทซิโน-ไทย ได้ถูกสั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการ 3.3 แสนบาทบาทต่อวัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาไปจนถึงวันก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในเชิงกายภาพเรากำลัง ‘ก่อสร้างสภา’ แต่ในด้านการเมือง เรากำลังได้กลิ่น ‘ยุบสภา’

ภาพ: เสกสรร โรจนเมธากุล, ฉัทดนัย ทิพยวรรณ์

รัฐสภารัฐสภารัฐสภารัฐสภารัฐสภารัฐสภารัฐสภารัฐสภารัฐสภา.jpgรัฐสภา