ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่ม Re-Solution ยื่นหนังสื่อขอริเริ่มเสนอกฎหมาย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ย้ำหากแก้ รธน. แต่ที่มาและอำนาจ ส.ว. ยังอยู่ก็ไร้ประโยชน์ ชวนประชาชนลงชื่อออนไลน์ ให้ได้ 5 หมื่นชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนล้มระบอบประยุทธ์

นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ปดิพัทธ์ สันติภาดา และเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล รับยื่นหนังสือจากกลุ่ม Re-Solution นำโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ ธิษะณา ชุณหะวัณ พร้อมด้วยผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย

ยิ่งชีพ กล่าวว่า ขณะนี้กระแสในการแก้รัฐธรรมนูญกำลังจะกลับมา และเป็นที่ทราบกันแล้วว่าฝ่ายรัฐบาลโดยพรรคพลังประชารัฐก็ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว และจะตามมาด้วยร่างแก้ไขของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งประเด็นในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่าควรจะไปในทิศทางใดดี ซึ่งนาทีนี้ปัญหาใหญ่ของรัฐธรรมนูญที่ควรจะแก้ไขให้เร็วที่สุดก็คือเรื่องที่มา และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องใดก็แล้วแต่ แต่ไม่มีการแก้ไขประเด็นที่มาและอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาก็จะไม่มีประโยชน์ และจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบันได้

ดังนั้นกลุ่ม Re-Solution จึงยืนยันจุดยืนเดิมคือจะต้องเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่โดยให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งขณะนี้กลุ่ม Re-Solution อยู่ระหว่างการเปิดรับรายชื่อจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งหากได้รายชื่อครบ 5 หมื่นรายชื่อตามกฏหมายกำหนดก็จะเดินทางมายื่นรายชื่อต่อรัฐสภาอีกครั้ง

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชื่อเสนอกฎหมายสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ในทุกช่องทางแล้ว โดยไม่ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนมาร่วมลงชื่อเหมือนที่ผ่าน ทำให้การรวบรวมรายชื่อมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมส่งรายชื่อเพื่อร่วมกัน รื้อระบอบประยุทธ์ และแก้ที่มาขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็น ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระต่าง เพื่อไม่ให้มาจากการแต่งตังของ คสช.

ทางด้านนายแพทย์สุกิจ กล่าวว่า จะนำร่างในวันนี้ส่งไปยังชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบตามกระบวนกฏหมายกำหนดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน และจะแจ้งความคืบหน้ากลับไปยังคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายจบ