ไม่พบผลการค้นหา
'วิญญัติ ชาติมนตรี' ร้อง กกต.ยุบพรรคพลังประชารัฐ ชี้เสนอชื่อ หน. คสช. เป็นแคนดิเดตนายกฯ เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เตือนล่า 20,000 รายชื่อ เอาผิด หากประวิงเวลาส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะทำงาน ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้พิจารณาและวินิจฉัยส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจากการตรวจสอบพฤติการณ์การกระทำของบุคคลหลายคนอาจเข้าข่ายกระทำความผิดต่อกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยยื่น 2 คำร้องให้ กกต.พิจารณา

คำร้องที่ 1 ขอให้ กกต.วินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐ หรือ พปชร. เนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลในการจัดตั้งพรรคที่ผิดกฎหมาย มีกลุ่มบุคคลเข้าครอบงำการจัดตั้งพรรค เรียกรับผลประโยชน์เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าครอบงำพรรคโดยทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

และที่สำคัญพรรคพลังประชารัฐกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากการที่พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้า คสช. ได้มาซึ่งอำนาจปกครองด้วยวิธีพิเศษ ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตย แล้วยังยินยอมให้พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

นายวิญญัติ เห็นว่า เป็นการกระทำในลักษณะครอบงำ ชี้นำ สั่งการตั้งแต่การขอจดจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ ใช้บุคคลอื่นจัดตั้งพรรคการเมืองแทนซึ่งอาจมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการโดยมิชอบ โดยเฉพาะการนำเอานโยบายประชานิยมของรัฐบาลมานำเสนอเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ จนเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง และอาจมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐ ทั้งงบประมาณ และบุคลากร 

ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นการให้คุณต่อพรรคพลังประชารัฐ เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 28 โดยมีจุดมุ่งหมายให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อไปหรือไม่

ส่วนคำร้องที่ 2 คือการขอคัดค้านการประกาศรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ตามมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญ 

นายวิญญัติ ย้ำว่า ต้องการให้ กกต. และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานแก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยและตามหลักนิติธรรม หาก กกต.ประวิงเวลาในการพิจารณาคำร้อง จะขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ รวบรวมรายชื่อประชาชน 20,000 ชื่อ เพื่อดำเนินการถอดถอนและเอาผิดกับ กกต.

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้ เป็นการส่วนกลับ กกต.ในกรณีที่ กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมฟ้องยุบพปชร. อีก 1 ข้อหา  


พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เผยเตรียมฟ้องกกต.ยุบพรรคพลังประชารัฐ อีก 1 ข้อหา กรณี เสนอคนที่ยึดอำนาจมาเป็นนายกรัฐมนตรี เข้าข่าย ปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือไม่ 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในระหว่างเปิดศูนย์ประสานงานพรรค ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตอนหนึ่งว่า “กกต.แจ้งข้อหาพรรคไทยรักษาชาติว่า การที่เสนอรายชื่อทูลกระหม่อมหญิง เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัทตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วการที่พรรคพลังประชารัฐ เสนอคุณประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี นี่ยังไม่รวมคุณประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคสช. เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นนู้น เป็นนี่ เป็นอะไรต่างๆ ผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่เอาประเด็นที่เทียบเคียงกับพรรคไทยรักษาชาติ

ดังนั้นอยากถามว่า คุณประยุทธ์ คุณยึดอำนาจเขามา ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรื่องกบฏก็ว่าไป แต่พฤติกรรมที่คุณยึดอำนาจเข้ามา เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือไม่ พรรคพลังประชารัฐ ไปเสนอให้คนยึดอำนาจ มาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค ก็น่าจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยชัดยิ่งกว่ากรณีพรรคไทยรักษาชาติ ผมจะไปยื่นกกต. ให้ยุบพรรคพลังประชารัฐ อีก 1 ข้อหา กรณีพรรคไทยรักษาชาติ 3 วันทำเสร็จ ถ้าผมยื่นจะทำหรือไม่ ข้อหาเดียวกันด้วย ถ้าไม่ทำ ก็จะดำเนินคดี กกต.ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :