ไม่พบผลการค้นหา
ครม.ไฟเขียว 2.4 หมื่นล้าน ประกันราคายาง 60 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 2562-มี.ค.2563 พร้อมมีมติเห็นชอบต่ออายุ 4 โครงการยกระดับราคายางพารา

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางและ 4 โครงการเร่งการแปรรูปยางและดูดซับปริมาณยางในระบบเพื่อยกระดับราคายางพาราโดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง พารา ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ 24,000 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 1,400,000 คน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือนตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน มี.ค. 2563

โดยประกันรายได้ในยาง 3 ชนิดคือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด  ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ 240 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยก่อนวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติอีก 4 โครงการคือ ขยายวงเงินสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิต ภัณฑ์ยางวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจำนวน 1 หมื่นล้านบาทรวมวงเงินสินเชื่อของโครงการ 2.5 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2563-2569 โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้งวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี คือ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. นี้

ทั้งนี้ ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ออกไปอีก 4 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2567 โดยมีระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2566 และกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้คราวละไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่กู้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2567 ขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐออกไปอีก 3 ปี คือตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2565.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :