ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่ม ‘ไทรักษา’ จัดกิจกรรมค้านแนวคิดปฏิรูปสถาบันฯ ประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ - ขณะที่กลุ่มคนรักสถาบันฯ รวมตัวสวมเสื้อเหลืองรับเสด็จในหลวง ร.10 เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี สวรรต ร.9

13 ต.ค. 64 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) กลุ่มไทรักษา นำโดย กิตติศักดิ์ ยานาบัว หัวหน้ากลุ่มไทรักษา จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ (Support of Monarchy) โดยในกิจกรรมมีการแสดงรำ 4 ภาค มีการชูป้ายข้อความ “เราชาวไทย แตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันได้ เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์” และการปราศรัยคัดค้านแนวคิดปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของกลุ่มราษฎรที่เคลื่อนไหวในปัจจุบัน โดยทางกลุ่มกล่าวว่าหลังจากนี้จะเดินทางไปยื่น 10 ข้อเรียกร้องต่อรัฐสภา, หน่วยความมั่นคง กองทัพไทย และ กอ.รมน. ต่อไป

10 ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

  1. สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่แก้ไขรัฐธรรมมนูญหมวด 1-2
  2. สนับสนุนการมีมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญ และไม่ยกเลิกมาตรา 112
  3. สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงมีบทบาทสําคัญ ในการช่วยเหลือดูแล คนยากไร้ ผู้ป่วยอนาถาที่ใช้ผู้ดูแล (ราชสวัสดิการ)
  4. สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งงบประมาณประจําปีของสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งส่วนราชการในพระองค์ และมูลนิธิต่างๆที่ก่อตั้งขึ้นมาโดย รัชกาลที่ 9
  6. สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งการรับเงินถวายจากภาคเอกชน โดยเสด็จพระราชกุศล และการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของ บรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
  7. สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการมีพระราช ดํารัสต่อประชาชนในที่สาธารณะ
  8. สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งการเทิดพระเกียรติ และการเผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจ
  9. สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดําริ และการทรงเสด็จเยี่ยม ประชาชน
  10. สนับสนุนราชประชาสมาสัย และรัฐธรรมนูญใดๆ ที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระราชอำนาจแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ไทรักษาประกาศ 10 ข้อสนับสนุนกษัตริย์


ไทรักษาประกาศ 10 ข้อสนับสนุนกษัตริย์ไทรักษาประกาศ 10 ข้อสนับสนุนกษัตริย์

ทั้งนี้กิตติศักดิ์ ยังกล่าวถึงเหตุผลที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่า ต้องการออกมาต่อสู้กับแนวคิดการปฏิรูปสถาบันฯ ของกลุ่มราษฎร เนื่องจากตนไม่เชื่อว่าแนวคิดการปฏิรูปสถาบันจะทำให้สถาบันกษัตริย์ดีขึ้นจริง

“ใจความหลักๆ ของการปฏิรูปคือให้พระมหากษัตริย์อยู่เฉยๆ เป็นสัญลักษณ์ แล้วถามว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับคนยากจนเวลาที่เขาต้องการการช่วยเหลือ… ทุกอย่างจะมั่นคงสถาพรเป็นอนาคตที่ดีต่อไปได้เพียงแค่เราสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์” กิตติศักดิ์ กล่าวปราศรัย

อย่างไรก็ตามช่วงท้ายของกิจกรรมดังกล่าว มีกลุ่มวัยรุ่น 2-3 คน ตะโกนลงมาจากสกายวอร์คว่า “ยกเลิกมาตรา 112 ปฏิรูปสถาบัน” ก่อนวิ่งออกจากพื้นที่ดังกล่าวทันที


อาลัยครบรอบ 5 ปี สวรรต ร.9

ขณะที่บริเวณหน้าศาลฎีกาข้างสนามหลวง มีกลุ่มประชาชนที่รักสถาบันฯ หลายกลุ่ม อาทิ อาชีวะปกป้องสถาบันฯ, ศปปส., ภาคีประชาชนปกป้องสถาบัน ฯลฯ นัดหมายรวมตัวกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางไปรับเสด็จ ในหลวง ร.10 และราชินี เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

เสื้อเหลืองรับเด็จเสื้อเหลืองรับเด็จ