ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาลปรับแก้วีดิทัศน์ประกอบเพลง “ชาติไทย” ใหม่ โดยเพิ่มพระพุทธรูป-พระรับบิณฑบาตเพิ่ม หลังถูกเข้าใจผิดเน้นบางศาสนา คาดออนแอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้ ย้ำไม่อยากให้มองมีการแบ่งแยกทางศาสนา

จากกรณีเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีตามที่ปัจจุบันโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการแพร่ภาพในเวลาเคารพธงชาติทั้งในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน ซึ่งภาพวิดีทัศน์ที่เผยแพร่นั้นเป็นรูปแบบใหม่ไม่มีส่วนใดบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไทย ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติ เช่น สถาบันพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวีดีทัศน์ชุดดังกล่าวเข้าข่ายทำลายเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ล่าสุด นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีที่กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินยื่นเรื่องต่อกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากการเผยแพร่ภาพวีดิทัศน์ประกอบเพลง "ชาติไทย" เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งไม่ปรากฏว่าภาพที่แสดงถึงสถาบันพระพุทธศาสนา ว่า ภาพวีดิทัศน์ประกอบเพลง "ชาติไทย" เวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมานั้นเป็นไปมติของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำเพลงสำคัญของชาติเป็นผู้จัดทำวีดิทัศน์ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น 

โดยทางคณะกรรมการฯ มองว่าจุดร่วมของคนไทยที่สามารถแสดงออกได้มิติที่ร่วมกันได้ คือการยืนตรงเคารพธงชาติและยืนร้องเพลงชาติพร้อมกัน แต่เมื่อมีข้อสังเกตดังกล่าว จึงนำเสนอเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ครม. ได้ให้ความเห็นกลับมาว่า ให้มีภาพของผู้นำศาสนาและให้ปรับแก้วีดิทัศน์ดังกล่าวตามข้อเรียกร้องด้วยการไปถ่ายทำภาพเพิ่มเติมที่พุทธมณฑลในช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งมีภาพพระพุทธรูปองค์พระประธานพุทธมณฑล และภาพพระสงฆ์รับบิณฑบาต ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดต่อ และคาดว่าจะนำมาออกอากาศได้ภายในสัปดาห์นี้ พร้อมย้ำไม่อยากให้ไปมองว่ามีความแบ่งแยกทางศาสนา เพราะชาวไทยอยู่ร่วมกันแบบพหุสังคมภายใต้พระบรมโพธิสมภาร