ไม่พบผลการค้นหา
'ประวิตร' ตั้ง 'วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา' ทหารใกล้ชิด นั่ง ปธ.ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ

มีรายงานข่าวว่า มีเอกสารเผยแพร่คำสั่งของพรรคพลังประชารัฐ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ แต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรค เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ อุดมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของพรรค

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นบุตรคนที่ 4 ของ พล.อ.ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และ คุณหญิงเพลิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11 (ตท.11-ร่วมรุ่นเดียวกับ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 22 (จปร.22-ร่วมรุ่นเดียวกับ พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร, พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล)

เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[3] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เขาเป็นกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับราชการในเหล่าทหารราบ ได้รับตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในปี พ.ศ. 2545, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547, ราชองครักษ์ ในปี พ.ศ. 2548, รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในปีเดียวกัน, แม่ทัพน้อยที่ 1 ในปี พ.ศ. 2549, ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในปี พ.ศ. 2551, ตุลาการศาลทหารสูงสุด เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 และได้รับเลื่อนยศเป็น พลเอก (พล.อ.) พร้อมกับรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน

พล.อ.วิชญ์ ถือเป็นนายทหารที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนหนึ่งโดยที่ พล.อ.วิชญ์ มีชื่อที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการจากสื่อมวลชนว่า "บิ๊กน้อย"

เคยตกเป็นข่าวว่าอาจเป็นนายทหารผู้นำการรัฐประหาร โดยผู้ที่เปิดเผย คือ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นและ ประชา ประสพดี ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวพร้อมกับตอบโต้กลับไป

นอกจากนี้ ยังเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากองทัพบก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียมลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้รับตำแหน่งแทนได้แก่พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

S__25894984.jpg