ไม่พบผลการค้นหา
2 รัฐมนตรีป้ายแดง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น รมต. พร้อมทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต ยังงดให้สัมภาษณ์รอถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนี้ไปตนจะทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองและประชาชนให้มากที่สุด จะทำดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงให้สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้ เนื่องจากต้องรอกระบวนการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ก่อน ขณะเดียวกัน ต้องรอการมอบหมายงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วย

เช่นเดียวกับ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าดำรงตำแหน่ง รม.แรงงาน ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง