ไม่พบผลการค้นหา
"ดิเรก" ระบุ รธน.60 ต้นตอปัญหาความวุ่นวาย แนะตั้ง "รัฐบาลปรองดอง" ทำงาน 2 ปี แก้ปัญหา 3 ด้าน พร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ก่อนคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่

นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ส.ว.นนทบุรี และอดีตประธานกรรมการสมานฉันท์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาล คสช.กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองกับพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย จึงขอเสนอว่าในการจัดตั้งรัฐบาล ควรมีการดำเนินการในรูปแบบของ "รัฐบาลปรองดอง" ซึ่งไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติที่มีการเสนอและพูดคุยอยู่ในขณะนี้

แต่จะให้พรรคการเมืองที่ได้ที่นั่ง ส.ส.ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มาร่วมพูดคุยกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลปรองดองร่วมกัน มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับประเทศใน 3 เรื่องหลัก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลปัจจุบันต้องยอมเสียสละ ยอมถอยออกจากอำนาจเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ 

รัฐบาลปรองดองแห่งชาตินี้ จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี ก่อนคืนอำนาจกับประชาชนเลือกตั้งใหม่ โดยเฉพาะภารกิจสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นไปที่ "หัวใจ" ของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นี้ ถ้าเปรียบเหมือนร่างกายมนุษย์ เป็นร่างกายที่กำลังเป็นโรคหัวใจรั่ว ทำให้มีอายุไม่ยืน ดังนั้นต้องมีการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี และที่มาของ ส.ว.ที่ต้องมาจากการเลือกตั้ง

นายดิเรก กล่าวต่อว่า การจัดตั้งรัฐบาลต้องให้พรรคการเมืองที่มี ส.ส.อันดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก่อน โดยในปัจจุบันนี้คือพรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐไม่ควรตั้งรัฐบาลแข่ง ถึงแม้ในขั้นตอนของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้ใช้เสียง ส.ว. 250 คนมาโหวตเลือกด้วยก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากล และที่สำคัญคือเป็นมารยาททางการเมือง

ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เกิดจากตัวรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบให้เสียงข้างมากไม่มีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่ต้องการให้พรรคหนึ่งพรรคใดได้เสียงข้างมาก ระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่กำหนดในรัฐธรรมนูญจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลในอนาคตทำงานแบบไม่มีเสถียรภาพ 

สำหรับข้อเสนอของนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ในการแก้ปัญหารัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยการใช้มาตรา 270 นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทำได้ เป็นข้อเสนอเพื่อหาทางออก เพื่อเอาตัวรอด และที่สำคัญใครจะเป็นผู้ตีความในมาตรานี้ ว่าสามารถให้ ส.ว.มาโหวตร่วมในการพิจารณาเรื่องงบประมาณได้ บุคคลที่ตีความและชี้ว่ามาตรา 270 สามารถนำมาใช้โหวตเรื่องงบประมาณได้อาจจะต้องเป็นผู้รับกรรมเสียเอง

นายดิเรก ยังเชื่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ภายในวันที่ 9 พ.ค.2562 ตามที่ประกาศไว้ ซึ่งหากไม่สามารถทำได้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่ง กกต.อาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าควรทำอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีมาตรา 44 ที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ รัฐบาลอาจใช้อำนาจตามมาตรานี้ในการแก้ไขปัญหา สั่งให้ขยายการประกาศผลการเลือกตั้งออกไปจากวันที่ 9 พ.ค.ได้