ไม่พบผลการค้นหา
รองเลขาธิการ ทษช. ให้กำลังใจบุคลากร ร.ร. กรุงเทพคริสเตียน เปิดให้เด็กแต่งชุดไปรเวท ชี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์ ลั่น เด็กไทยควรมีโอกาสเข้าถึงในระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม-ปราศจากกฎระเบียบที่กดทับศักยภาพ

นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติ ในฐานะศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)ให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียน

"ผมขอให้กำลังใจคุณครูทุกท่านสำหรับโครงการที่ดีๆ แบบนี้ และผมรู้สึกดีใจกับน้องๆรุ่นนี้ ที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ใส่ชุดไปรเวทมาเรียน แม้จะยังเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งวัน แต่ถือว่าเป็นสัญญาณ และจุดเริ่มต้นที่ดีของสถาบันการศึกษาที่กล้าเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้ความคิด ได้แสดงออกถึงตัวตนของแต่ละคน เพราะผมคิดว่าการแต่งกายไม่ได้ส่งผลต่อการสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน แต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดและอยากที่จะนำเสนอออกมา

"ซึ่งผมคิดว่าจะทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน ตลอดจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในทางกลับกัน หากโรงเรียน และภาครัฐไปจำกัดกรอบความคิดของเยาวชน ก็จะยิ่งทำให้เยาวชนถูกผลิตออกมาภายใต้การเผด็จการทางความคิด ซึ่งสะท้อนได้จากระบบการศึกษาไทย และการเมืองไทยในปัจจุบัน ดังนั้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยไม่ได้อยู่ที่ว่าจะแต่งกายในรูปแบบใด แต่อยู่ที่รากฐานทางความคิดที่เปิดกว้าง และมีเสรีภาพในการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับความมีระเบียบวินัยอย่างเหมาะสม ในอนาคตอันใกล้ ผมหวังว่าไม่เพียงแค่เฉพาะเด็กกท.เท่านั้น แต่เด็กไทยทุกคน จะได้มีโอกาสเติบโต และเข้าถึงในระบบการศึกษาที่ลดความสำคัญของกฏระเบียบที่ล้าหลัง และกดทับการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆลง แต่มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่ก้าวหน้าและหลากหลาย ทันต่อการเติบโตของโลกยุคใหม่ ให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง มากยิ่งขึ้น"