ไม่พบผลการค้นหา
ในยุคที่สื่อได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมบริษัทเอกชน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพคนข่าว เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในทักษะด้านใหม่ๆ พร้อมต่อยอดในการทำงาน

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย(NUJT) ร่วมกับ บริษัทยูนิตี้ นิวส์ เอเจนซี่ จำกัด ในนามสถาบัน UNA ACADEMY ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบางกอก พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพสื่อมวลชนขึ้น ที่สถาบันไทยใส่ใจ รามอินทรา 39  เพื่อพัฒนาสื่อมวลชนให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น กับแหล่งข่าว และประชาชนผู้รับข่าวสาร สร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน  ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทั้งในการรายงานข่าว และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มีสื่อมวลชน ทั้งสาขาวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ นักจัดรายการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนที่เข้าอบรม ให้การตอบรับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โค้ชผู้สอน น.ส.ณัฏฐา ชาญเลขา หรือ โค้ชแอมมี่ และนายกิตติภูมิ ชุนไฮ หรือโค้ชจุ้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคด้านบุคลิกภาพและการแต่งหน้าได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน

PB302717.jpgPB302744.jpgPB302750.jpgPB302780.jpgPB302781.jpgPB302799.jpgPB302839.jpgPB302890.jpg