ไม่พบผลการค้นหา
"จุรินทร์" เตรียมนำแนวทางประกันราคาข้าวเปลือกเสนอคณะรัฐมนตรี ย้ำปรับใหม่ช่วยเกษตรกร พร้อมทํายุทธศาสตร์ข้าวไทย หวังดันทำตลาดโลกมากขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) แล้ว ซึ่งรูปแบบแนวทางจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าที่ประกันไว้ และมีมาตรการเสริมช่วยเหลืออีกหลายมาตรการ

โดยเฉพาะช่วยค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเดิมช่วยค่าต้นทุน 500 บาทต่อตัน ไม่เกิน 20 ไร่ ช่วยค่าเก็บเกี่ยว 500 บาทต่อตัน ไม่เกิน 20 ไร่ แต่บางครั้งค่าเก็บเกี่ยวมีปัญหา เพราะภัยแล้ง น้ำท่วม ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงขอปรับปรุงแนวทางใหม่ คือ ให้เงินส่วนนี้ก้อนเดียวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาทต่อครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่น ๆ เสริม เช่น กรณีช่วงไหนที่ปริมาณข้าวออกมามากจะใช้วิธีชะลอการขายให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางก่อน โดยได้รับเงินชดเชยตันละ 1,500 บาท แต่หากเป็นสถาบันเกษตรกรก็ได้อีก 1,500 บาทเช่นกัน ขณะที่โรงสีและสหกรณ์ต่าง ๆ หากช่วยรับซื้อข้าว เพื่อไม่ให้ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดมากภาครัฐจะช่วยเรื่องดอกเบี้ยร้อยละ 3 

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งรัฐบาลจะประกันรายได้ให้กับเกษตรกร โดยข้าวหอมมะลิประกันตันละ 15,000 บาท หากวันไหนราคาข้าวหอมมะลิในตลาดต่ำกว่านี้ รัฐบาลพร้อมจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรทันที ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้และวันพรุ่งนี้จะมีประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อกำหนดแนวทางการทำตลาดข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และวางกรอบแนวทางไว้ปีหน้าได้ต่อไป