ไม่พบผลการค้นหา
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) สู้ศึก COVID–19 จากหอการค้าญี่ปุ่น–ไทย มูลค่า 2,354,000 บาท

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้อนรับ Mr.Shoichi Ogiwara ประธานหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ นายกลินทร์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางกอบกาจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพานิชย์สงเคราะห์ และคณะ เพื่อรับมอบห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) มูลค่า 2,354,000 บาท ที่พัฒนาโดย SCG ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 และเชื้ออื่นๆ เช่น โรคหัด วัณโรค เป็นต้น 

ทั้งนี้ อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผอ.รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้พา Mr.Shoichi Ogiwara พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม ARI Clinic พร้อมสาธิตขั้นตอนและกระบวนการ การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงอธิบายการรักษาที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีของคณะแพทย์ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรค COVID–19 ทั้งสิ้น 151 ราย และสามารถรักษาให้หายจากอาการป่วยได้ทั้งหมด จนกระทั่งปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย COVID–19 ของโรงพยาบาลมีจำนวนอยู่ที่ 0 ราย 

นอกจากนี้อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ ยังได้สาธิตวิธีการใช้ ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) โดยแพทย์ผู้ตรวจ ไม่ต้องใส่ชุดป้องกัน (PPE) เนื่องจากระบบอากาศมีการแยกกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อได้ รวมถึงมีแสง UV สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดในตู้ หลังจากจบการใช้งาน ซึ่ง ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) นี้ ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพานิชย์สงเคราะห์ พัฒนาโดย SCG 

1565087.jpg1565089.jpgcvadsvdav.jpg