ไม่พบผลการค้นหา
พล.อ.พรพิพัฒน์ ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช่วยให้รัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ พร้อมวอนประชาชนทำตามคำแนะนำ สธ.แทนที่จะรอมาตรการบังคับจากภาครัฐ

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) ชี้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้กลไกทางทหารเข้ามาควบคุมประเทศทั้งหมด แต่เป็นไปเพื่อให้ส่วนราชการสามารถบูรณาการได้อย่างเต็มศักยภาพ

ปัจจุบันมาตรการแรกที่มีการปรับใช้ หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วคือการตั้งจุดตรวจ ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 359 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 7 แห่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ ยังย้ำว่า จุดตรวจเหล่านี้แทบจะไม่ได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมจากบุคลากรทางทหาร ยกเว้นบางแห่งในกรุงเทพมหานครที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ เป้าหมายสำคัญของจุดตรวจเหล่านี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้มั่นใจว่าประชาชนจะปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเป็นจุดในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ หรือการนำสินค้าควบคุมผ่านไปแบบผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม ผบ.สส.ย้ำว่า ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการขอความร่วมมือกับประชาชนมาตลอดในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือการทำงานจากที่บ้าน แต่ตัวเลขการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื่อเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่าประชาชนไม่ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จนรัฐบาลต้องเข้ามาประกาศประกาศมาตรการฉุกเฉิน

ในแถลงนี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ ยังออกมาวอนต่อสังคมให้ร่วมมือกันทำตามคำแนะนำของ สธ.โดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดการบังคับจากภาครัฐด้วยการยกระดับมาตรการภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมย้ำว่า "ขณะนี้ไทยยังไม่ปิดประเทศ ยังไม่ปิดเมือง ยังไม่ปิดบ้าน ทุกคนสามารถสัญจรไปมาเป็นปกติได้ แต่ถ้าประชาชนไม่เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต สุดท้ายจะนำไปสู่มาตรการดังนั้น"

"แทนที่จะรอให้ถูกบังคับ ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความสมัครใจดีกว่าไหม" พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าว

ในช่วงท้ายที่มีการตอบคำถามถึงเรื่องความรับผิดชอบของทหารต่อกรณีสนามมวย พล.อ.พรพิพัฒน์ ชี้ว่า นั่นเป็นเรื่องของอดีตที่ตนจะไม่ขอพูดถึง เพราะมีการตั้งกระบวนการสอบสวนแล้ว และอยากจะให้ทุกฝ่ายมองไปยังอนาคตในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า อยากให้ร่วมกันสนใจจุดนี้มากกว่าจะมาคอยบั่นทอนกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน