ไม่พบผลการค้นหา
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรค เรียกร้องถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาล 3 เหตุผล ทำความเชื่อมั่นประชาชน

อันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ มีสาระสรุปได้ว่า ที่หัวหน้าพรรคระบุว่า เคยเตือนตนในหลายเรื่องและไม่คิดจะคุยด้วยแล้วนั้น ตนจึงขอชี้แจงให้สังคมทราบว่า โดยข้อเท็จจริงแล้ว

ตนต่างหากเป็นคนเตือนหัวหน้าพรรคว่าการกลับมติพรรค และทําตามคําสั่งของรัฐบาล โดยไปยึดหลักว่า "อยู่ด้วยกันก็ต้องฟังกัน" นั้น จะสร้างปัญหากับประชาชน ทุกครั้งที่เตือนผู้บริหารพรรค จะมีลูกหาบบางคนออกมารับแทน ตนแค่เตือนให้รักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ตนเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนคนเปลี่ยน แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรเปลี่ยนโดยเฉพาะสัญญาประชาคม ที่เคยให้ไว้กับประชาชนผู้มีพระคุณต่อพรรค 


3 เงื่อนไขถอนพรรคร่วมรัฐบาล

อันวาร์ กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีเสนอให้พรรคถอนตัวออกจากรัฐบาล ก็มีเหตุผล จาก 3 เงื่อนไขที่พรรคยื่นในการร่วมรัฐบาล ถามว่า วันนี้รัฐบาลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถว้นหรือไม่ 1.นโยบายแก้จน สร้างคนสร้างชาติ โดยเฉพาะนโยบายการประกันรายได้เกษตรกร 2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อที่ 12 แต่เป็นที่รับรู้กันว่า ในทางปฏิบัติพรรคแกนนํารัฐบาลไม่มีความประสงค์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะคว่ำได้แม้กระทั่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเอง 

3.การบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตนั้น ถามว่าไม่ได้หมายรวมถึงการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของคนที่ถูกเลือกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อน หรือหลังการรับตําแหน่งเพราะล้วนเป็นมลทินทั้งสิ้น เพราะประชาคมโลกต่อต้านและไม่ยอมรับยาเสพติดกันทั้งโลก

"ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ไม่เช่นนั้นประชาชนจะเป็นผู้ถอนพรรคประชาธิปัตย์ออกจากสนามการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า เราต้องจำให้ขึ้นใจเพราะเคยโดนมาแล้วในอดีต ที่เดิมเคยมี ส.ส.161 คน ลดเหลือเพียง 52 คน ภาคใต้จากเคยกวาดได้ 50 ที่นั่ง วันนี้เหลือไม่ถึงครึ่ง ล่าสุด ยังเสียพื้นที่เขต 3 นครศรีธรรมราช จากพรรคพันธมิตรเสียเอง เพราะนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์"อันวาร์ ระบุ