ไม่พบผลการค้นหา
กมธ.วิสามัญรับฟังความคิดเห็นนักเรียนฯ มีมติตั้ง 'ภราดร ปริศนานันทกุล' เป็นประธาน พร้อมลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากเยาวชน กรรมาธิการส่วนหนึ่งเสนอเปิดรับฟังความเห็นแบบออนไลน์ เพื่อเยาวชนที่อยู่ต่างจังหวัด

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน มีมติเลือก 'ภราดร ปริศนานันทกุล' เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ภายใต้กรอบการพิจารณา 90 วัน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน โดยกรรมาธิการต่างร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เช่น สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมาธิการได้แสดงความเห็นว่า กรอบในการเปิดรับฟังความเห็น 90 วัน ถือเป็นระยะเวลาที่สั้น ดังนั้นการบริหารควรเร่งดำเนินการ และเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยเร็ว นอกจากนี้กรรมาธิการควรลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่มในลักษณะแบบดาวกระจายอย่างทั่วถึง

ขณะที่ รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ กรรมาธิการกล่าวว่า การดำเนินงานมีความท้าทายอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องของความน่าเชื่อถือ และ ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งคณะกรรมาธิการ เนื่องจากไม่มีสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วม ดังนั้นจึงควรรับฟังและเชื่อมต่อความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มนักศึกษาแบบ Active student คือกลุ่มนักศึกษาที่มีความตื่นตัวทางการเมือง ที่ออกมาชุมนุม และ Inactive student นักศึกษาที่ไม่ตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่ได้ออกมาชุมนุมทางการเมือง 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมกรรมาธิการต่างแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่มีเห็นว่าในการเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้นควรที่จะมีการคุ้มครอง และ ให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าให้ความเห็น ในขณะเดียวกันยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของเยาวชนที่ชุมนุมทางการเมืองว่าจะเป็นการเข้าไปกดดันนิสิต นักศึกษาที่ชุมนุมทางการเมืองหรือไม่

อีกทั้งในการเปิดรับฟังความคิดเห็นควรที่จะมีการเปิดรับฟังแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การเปิดรับฟังความเห็นเป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน จะมีการประชุมทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุม 411 อาคารรัฐสภา

กรวีณ์.jpg
  • กรวีณ์ ปริศนานันทกุล

โดยภายหลังจากการประชุมกรรมาธิการ กรวีร์ ปริศนานันทกุล พร้อมด้วยคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน กล่าวว่าการประชุมนัดแรกนี้เพื่อวางกรอบการทำงานว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันในการเร่งรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาโดยวางกรอบไว้เบื้องต้นจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วันจากที่กรอบของที่สภาอนุมัติไว้ 90 วัน หากสามารถรวบรวมความเห็นของนักศึกษากลุ่มต่างๆ ได้ก็จะเร่งสรุปความคิดเห็นส่งให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาต่อไป

โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้แทนฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้าให้ข้อมูล ในเรื่องของการใช้อำนาจรัฐในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเรื่องการหยุดการคุกคามนักศึกษาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง พร้อมกับจะเชิญตัวแทนของนักศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกสำคัญที่พิสูจน์ถึงความตั้งใจในการมุ่งมั่นทำงานของกรรมาธิการชุดนี้ รวมถึงแสดงเห็นว่าเสียงของนักศึกษา จะถูกนำไปเสนอผู้ที่มีเกี่ยวข้องต่อไป

ด้านคณวัฒน์ ยืนยันกรรมาธิการตั้งใจที่จะรับฟังปัญหาของนักศึกษาทุกคนว่าอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จึงเตรียมที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและนักศึกษาแล้วก็จะเชิญคนที่เคยเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ 14 ตุลา, 6 ตุลา, และเหตุการณ์พฤษภาฯ 35 มาให้ความคิดเห็น รวมทั้งพร้อมที่จะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนักศึกษาทุกคน แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 กรรมาธิการจึงมอบหมายให้กรรมาธิการบางส่วนเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  

หมอเอ้ก คณวัฒน์.jpg
  • คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์

นอกจากนี้ ยังย้ำว่าฝ่ายจะได้ลบข้อครหาเรื่องของการเตะถ่วง เป็นความตั้งใจของกรรมาธิการ จึงขอความร่วมมือให้เปิดโอกาสพูดคุยกัน เพื่อให้ประเทศเดินหน้า และเป็นการหาทางออกประเทศ และไม่มีการนองเลือดให้ทุกฝ่ายได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติวิธี 

ทั้งนี้สำหรับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในสุดสัปดาห์นี้ ที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะมีสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมาธิการจะลงพื้นที่รับฟัง ส่วนเวทีการชุมนุมอื่นๆ ก็จะส่งตัวแทนไปร่วมสังเกตการณ์เพื่อรับฟังความเห็น 

โดยคณะกรรมาธิการฯ มีมติเลือกภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ, รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ, อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, และธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ, สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง ประชาธิปัตย์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ และสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นเลขาธิการฯ และมีมตินัดประชุมทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น.