ไม่พบผลการค้นหา
'ศิริราช' ประกาศยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 เหตุเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับนโยบายฉีดไขว้ของ สธ. ที่ต้องฉีดซิโนแวค ก่อนเข็มแรก

จากกรณี โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้ตั้งแต่ 10-20 กันยายน 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลด และจองผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

ทั้งนี้ ผู้ที่จองฉีดวัคซีน ไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดใด มาก่อน และต้องการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 เท่านั้น

ล่าสุด รพ.ศิริราช ได้แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว โดยระบุสาเหตุว่า เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 2

รพ.ศิริราช จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หาก รพ.ศิริราช ได้รับการจัดสรรวัคนสำหรับดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด