ไม่พบผลการค้นหา
รองโฆษกรัฐบาลเผยกระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมแผนฟื้นฟูท่องเที่ยว รับรอง New normal เน้นสุขภาพความปลอดภัย ท่องเที่ยวชุมชน เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก หลังโควิด-19 คาดใช้งบ 1-2 หมื่นล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รองรับเมื่อสถานการณ์การโรคโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

โดยมีแผนการฟื้นฟูที่จะรองรับการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ New normal ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพความสะอาด และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้ในแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ยังเน้นการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยกระจายรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน โดยแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวนี้ สอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่จะมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น

"ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้แบ่งในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้นในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว คาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินการฟื้นฟูทั้งการซ่อมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว โดย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติต่อไป ซึ่งหวังว่าหลังโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ภาคการท่องเที่ยวจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดียิ่งขึ้นอีกครั้ง" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :