ไม่พบผลการค้นหา
'คำนูณ' ไม่ขวางแก้รัฐธรรมนูญหากทุกฝ่ายเห็นพ้อง ยืนยันต้องใช้ 1 ใน 3 ของ ส.ว.อยู่แล้ว หากเมินเสียงนี้ ก็ต้องปฏิวัติประชาชนหรือให้ทหารยึดอำนาจเท่านั้น จึงจะคลอดรัฐธรรมนูญใหม่ได้

คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีการชุมนุมของขบวนการเยาวชนนิสิตนักศึกษา ที่เรียกร้องและกดดันให้ ส.ว.ยุติบทบาทด้วยการลาออกนั้นว่า ส.ว.ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ และพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องแต่ต้องมีความชัดเจนด้วยว่า ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 คน หากไม่ทำตามกระบวนการดังกล่าวก็ต้องมีการรัฐประหาร หรือ การปฏิวัติโดยประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่สงครามกลางเมือง จึงควรใช้กระบวนการรัฐสภา แก้ไขปัญหาจะเหมาะสมกว่า 

คำนูน ยืนยันว่า ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ส.ว. และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องดูอีกว่า ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติแก้ไขให้เป็นอย่างไร หรือรัฐบาลมีท่าทีอย่างไรด้วย หากทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ และเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ ทาง ส.ว. ไม่มีปัญหา แต่การรับฟังความเห็นนั้น ควรมีตัวแทนของ ส.ว. เข้าไปร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วย