ไม่พบผลการค้นหา
กกต.เคาะแผนจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค.เป็นวันเลือกตั้ง ส่วนวันสมัครรับเลือกตั้ง 8-12 ก.พ.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)เผยแพร่เอกสารผลประชุม กกต.โดยระบุว่า กกต.ได้พิจารณาประกาศแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2564 

โดยวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ 28 มี.ค. 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564 

กกต เทศบาล -DDBD-41BE-8146-80D253496BB8.jpeg