ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีสูตรเดียว กกต.ควรเกาะมาตรา 128 กฎหมายเลือกตั้ง อย่าตั้งธงลดเสียงฝ่ายประชาธิปไตย ย้ำอนาคตใหม่ได้ ส.ส.ยอดรวม 87 เสียง พรรคได้ ส.ส.พึงมี ขณะเดียวกันยังให้ว่าที่ ส.ส.ลงนามสัตยาบันไม่ทรยศประชาชนไม่หนุน ‘ประยุทธ์’ เมินดีเบต ‘อุ๊ หฤทัย’ ชี้เป็นเรื่องเก่า วอนหยุดอ้างสถาบัน

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า เมื่อวันที่ 30 -31 มี.ค. พรรคอนาคตใหม่ได้อบรมว่าที่ ส.ส. 88 คนโดยมีการให้สัตยาบันของพรรคอนาคตใหม่ระหว่างการอบรมของว่าที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จำนวน 88 คน ซักซ้อมการทำงานในสภา และซักซ้อมการขอบคุณ 6.2 ล้านเสียงที่ลงคะแนนให้พรรค โดยสัตยาบันมี 5 ข้อ 1.จะสนับสนุนผลักดันบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามมติพรรคอนาคตใหม่ และจะไม่เสนอชื่อหรือเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจ คสช. 2.จะสนับสนุนและผลักดันการลบล้างผลพวงรัฐประหาร คสช. 3. ปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องตามหลักประชาธิปไตย 4.จะยึดมั่นอุดมการณ์พรรคอนาคตใหม่ และ 5.จะต่อสู้จนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

ปิยบุตร-พรรคอนาคตใหม่-แจงคำนวณ-ส.ส.ปาร์ตี้

นายปิยบุตร ย้ำว่า 88 ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ใน 6.2 ล้านเสียงได้มอบอาณัติให้พรรคมาจัดการกับเรื่องเหล่านี้เราจะไม่ทรยศต่อความไว้วางใจ แม้คำประกาศสัตยาบันไม่มีบทบังคับตามกฎหมาย เมื่อได้ ส.ส. เราต้องยึดมั่นตามอุดมการณ์ของพรรค และว่าที่ ส.ส. 88 คน หากมีกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองจะเทียบเชิญ ส.ส. หยิบยื่นให้เกิดงูเห่า หมายความว่า ว่าที่ ส.ส.จะไม่ตกลง เพราะตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา46 ผู้ใดเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตำแหน่งทางการเมือง จะมีโทษจำคุก 10-20ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต

นายปิยบุตร ระบุว่า การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศคะแนนดิบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าต้องคำนวณแบบเดียวกันและต้องได้ ส.ส. 87 คน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 128 ซึ่งให้คำนวณโดยนำคะแนนดิบมาคำนวณ ส.ส.พึงมี โดยนำคนมาลงคะแนนให้พรรคการเมือง 35 ล้านเสียง มาหารด้วย 500 คือยอดที่นั่ง ส.ส. จะได้ค่าเฉลี่ย ส.ส. ที่ 71,065.2940 คะแนนต่อ 1 ส.ส.จากนั้นนำ 71,065 คะแนน มาหารคะแนนพรรคการเมือง พรรคอนาคตใหม่ได้ 6,265,950 คะแนน เมื่อนำคะแนนพรรคอนาคตใหม่หารกับ 71,065 คะแนน ทำให้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่อยู่ที่ 88.17 คน จากนั้นเอา ส.ส.พึงมี 88.16 มาลบกับส.ส.เขต 30 ที่นั่ง ทำให้พรรคมี ส.ส.เหลือ 58 ที่นั่งสำหรับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 

ปิยบุตร-อนาคตใหม่-แถลงคำนวณ-ส.ส.-ปาร์ตี้ลิสต์

นายปิยบุตร ระบุว่า หากพรรคไหนคำนวณแล้วไม่ได้จำนวน ส.ส. พึงมีถึง 1 ที่นั่งก็จะไม่ได้ ส.ส.ดังนั้น จะมีพรรคการเมืองตั้งแต่พรรคที่ได้คะแนนพึงมีที่ 0.9 คะแนนลงไปจะไม่ได้ ส.ส. และเมื่อเทียบบัญญัติไตรยางค์ พรรคอนาคตใหม่จะถูกลด ส.ส.บัญชีรายชื่อเหลือ 57 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่จึงได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อจากการคำนวณรอบสุดท้ายคือ 57 คน โดยขอให้ดู พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 (7) และ (4) ทั้งนี้กฎหมายให้ตัดพรรคที่ได้ ส.ส.พึงมีไม่ถึง 1 คะแนนออกไปก่อนจะทำให้ ส.ส.พึงมีที่ควรได้รับจะมีถึงแค่พรรคพลังชาติไทยเท่านั้น ทำให้พรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.เขต 30 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 57 คน รวม 87 คน

“พรรคสุดท้ายที่ได้เกิน 1 คือพรรคพลังชาติไทย ที่คิดแล้วได้ส.ส.พึงมี 1.0395 ดังนั้นพรรคลำดับที่ 17 เป็นต้นไป ให้ตัดออกจากการคิดทันที ตามบทบัญญัติพรรคอนาคตใหม่จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 58.17 แต่เทียบสัดส่วนแล้วจะลด ส.ส.บัญชีรายชื่อเหลือ 57.23 คน พรรคที่ได้ลูกหลงอีกพรรคคือ พรรคเสรีรวมไทยที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อลดลง 1 เมื่อคิดเป็นจำนวนเต็ม อนาคตใหม่จะเหลือ ส.ส.บัญชี 57 ที่นั่ง" นายปิยบุตร กล่าว  

นายปิยบุตร ระบุว่า พรรคที่ได้ 30,000 เสียงกลับได้ ส.ส. 1 คนที่คำนวณโดยนำเศษที่เหลือไปคิดหาคะแนน ส.ส. ดังนั้นไม่มีการคำนวณว่าคำนวณได้ 2 แบบ ตนว่าไม่ใช่การถกเถียงสูตรคณิตศาสตร์ มีสูตรเดียวเท่านั้นตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. เรายืนยันพรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส. 87 ที่นั่ง แบ่งเขต 30 ที่นั่ง และปาร์ตี้ลิสต์ 57 ที่นั่งเท่านั้น

ปิยบุตร-พรรคอนาคตใหม่-แจงคำนวณ-ส.ส.ปาร์ตี้

เมื่อถามว่า การคำนวณ ส.ส.จนทำให้พรรคเล็กได้ ส.ส. 1 เสียง คะแนนมีผลต่อจัดตั้งรัฐบาล นายปิยบุตร ระบุว่า ถ้าดูตามมาตรา 128 และส่งผลให้ตัวเลขของพรรคต่อต้านสืบทอดอำนาจได้ ส.ส.ลดลง จะทำให้สังคมคลางแคลงใจจาก 255 เสียงก็จะหายไป ต้องเดินตามมาตรา 128 ไม่ใช่มีธงมาลด 255 เสียง ทาง กกต.ยังไม่เคยปรากฎผลและกกต.ยังไม่อยากคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะคำนวณจริงๆ เมื่อ9 พ.ค. กกต.ต้องเกาะมาตรา 128 ไว้ตลอด ถ้าดูพรรคนั้นพรรคนี้สังคมจะสงสัย

"ผมว่าถูกแล้วที่ กกต.ยังไม่บอก เพราะการนับคะแนนยังไม่จบ แต่สิ่งหนึ่งที่ กกต.ต้องยืนยันคือ การคิดแบบมาตรา 128 กกต. ต้องยืนให้มั่น เข้าใจว่า กกต.ยังไม่ยืนยันสูตร เพราะว่ายังมีเรื่องใบเหลือง ใบแดงอยู่ และถ้าเป็นไปได้ อยากให้ กกต.เกาะมาตรา 128 ไว้" เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กล่าว  

นายปิยบุตร ระบุว่าการไม่เปิดเผยคะแนนดิบรายหน่วยของ กกต. จะทำให้สังคมเคลือบแคลง ถ้า กกต.ทำงานให้โปร่งใสไม่เปิดเผยคะแนนรายหน่วยจะทำให้คะแนนไม่โปร่งใส และเพื่อลดทอนแรงเสียยดทาน จึงขอให้ กกต. เปิดเผยผลคะแนนมาให้โปร่งใส

เมื่อถามกรณี อุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี นักร้องชื่อดังประกาศท้าดีเบตกับนายปิยบุตรเรื่องสถาบัน นายปิยบุตร ระบุว่า มีขบวนการนำข้อความของตนเองมาตัดต่อการอภิปรายงานวิชาการเกิดขึ้นเมื่อ 17 ก.พ. 2556 การอภิปรายวิชาการการตอนนั้นยังเป็นอาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นงานเสวนาวิชาการเรื่องสถาบันการเมืองการปรับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นการอธิบายทั้งหมด มีการนำภาพตนไปติดแล้วคัดคำพูดบางส่วนมาเขียนว่าเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โดยมาปล่อยโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ทั้งที่ตนพูดหลักการสากลการปรับตัวของประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์

"ตลอด 13 ปีมีการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเรื่องพวกนี้ นอกจากทำให้เกิดความเกลียดชัง ยังเป็นการใช้วิธีการที่ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอให้หยุดเรื่องเหล่านี้"

นอกจากนี้ นายปิยบุตรยังได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งหนึ่ง โดยย้ำว่า ข้อความในท่อนที่ตัดมาเผยแพร่ในคลิปโจมตีในสื่อสังคมออนไลน์นั้น ไม่ได้พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในราชอาณาจักรไทย แต่เป็นการบรรยายถึงหลักการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยตนอธิบายว่า หากพิจารณาจากระบอบประชาธิปไตยตามสากลแล้ว พระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมือง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และโดยธรรมชาติของตำแหน่งพระมหากษัตริย์ที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิต ไม่ได้มาจากการเลือก จึงจำเป็นต้องจัดวางตำแหน่งแห่งที่ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย ซึ่งประเทศต่างๆ ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และยังคงรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้อยู่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: