ไม่พบผลการค้นหา
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติออกรายงานดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี 2018 ระบุไทยมีสถานะลดลงจากปีที่แล้ว โดยคะแนนและอันดับของไทยรั้งท้ายในกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน

ในวันอังคาร (29 ม.ค.) องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International ออกรายงานชื่อ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี 2018 ระบุว่า ประเทศที่ได้คะแนนความโปร่งใสสูงที่สุด คือ อันดับที่หนึ่ง เดนมาร์ก อันดับที่สอง นิวซีแลนด์ และอันดับที่สาม ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน คือ ฟินแลนด์ และสิงค์โปร์ ส่วนประเทศในอันดับท้ายสุดในจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศ คือ เซาท์ซูดาน ซีเรีย และโซมาเลีย

001.jpg


สำหรับประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน สิงค์โปร์มีสถานะนำเป็นอับดับหนึ่งด้วยคะแนน 85 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตามด้วยมาเลเซีย (47 คะแนน) อินโดนีเซีย (38 คะแนน) โดยฟิลิปปินส์กับไทยได้ 36 คะแนนเท่ากัน

สถานะของไทยตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ถือว่าลดลงจากปีก่อนหน้า โดยได้คะแนนลดลง 1 คะแนน และอันดับลดลง 3 อันดับ กล่าวคือ เมื่อปี 2017 ไทยได้ 37 คะแนนโดยอยู่ในอันดับที่ 96 ของโลก แต่ในปี 2018 ไทยได้ 36 คะแนนโดยอยู่ในอันดับที่ 99

002.jpg


ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบคะแนนระหว่างสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปี 2012-2014) กับสมัยของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปี 2015-2018) พบว่า ทั้งสองรัฐบาลมีสถานะไม่แตกต่างกันในด้านความโปร่งใส โดยรัฐบาลทั้งสองต่างทำคะแนนได้ไล่เลี่ยกันในช่วง 35-38 คะแนน

ที่มา : Transparency International