ไม่พบผลการค้นหา
การพูดคุยระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาลไทย-กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่อเค้า 'สั่นคลอน' หลังหนึ่งในกลุ่มเห็นต่างฯ ตัดสินใจไม่ร่วมประชุม พร้อมย้ำจะระงับพูดคุยไปจนกว่าจะเลือกตั้งแล้วเสร็จ

อุสตาส สุกรี ฮารี หัวหน้าคณะพูดคุยของกลุ่มมาราปาตานี ตัวแทนฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐ ในการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะผู้แทนรัฐบาลไทย เผยแพร่คลิปวิดีโอแถลงการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วันนี้ (3 ก.พ. 2562) โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือ กลุ่มมาราปาตานีจะระงับการพูดคุยไปจนกว่าจะจัดการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อย

แถลงการณ์ได้อ้างถึงการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมการพูดคุยเมื่อปลายเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยได้แจ้งให้กลุ่มมาราปาตานีรับทราบว่าจะมีการพูดคุยครั้งใหม่ขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียในวันนี้ และตัวแทนของกลุ่มมาราปาตานีได้เดินทางถึงที่หมายตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. แต่กลับได้รับข้อความว่า พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย จะไม่เข้าร่วมการประชุม แต่จะขอพบกับสุกรี ฮารี เป็นการส่วนตัวเพียงคนเดียว 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทางกลุ่มมาราปาตานีรู้สึกผิดหวังและไม่อาจยอมรับท่าทีดังกล่าวได้ เพราะขัดแย้งกับสิ่งที่ พล.อ.อุดมชัยเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า พร้อมจะพูดคุยและเคารพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ท่าทีที่เปลี่ยนไปและการปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับกลุ่มมาราปาตานีทำให้สงสัยว่ามีวาระใดซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มมาราปาตานีจึงมติ 'ไม่เข้าร่วมการพูดคุยกับผู้แทนฝ่ายไทย' ในวันที่ 3 ก.พ. 2562 ทั้งยังจะระงับกระบวนการพูดคุยทั้งหมดไปจนกว่าจะจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ รวมถึงจะเรียกร้องให้ทางการไทยเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางยุติความขัดแย้งในปาตานี

ขณะเดียวกัน เพจเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ เปิดเผยข้อมูลในฝั่งของ พล.อ.อุดมชัย ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ โดย พล.อ.อุดมชัย ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คือ การพูดคุยกับผู้เห็นต่าง และกลุ่มมาราปาตานีคือหนึ่งในผู้เห็นต่างที่ประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งการคุยในครั้งนี้มีการกำหนดชัดเจนก่อนหน้านี้แล้วว่า พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ จะเป็นเลขานุการคณะพูดคุย

ดังนั้น ข้อตกลงที่เกิดจากการประสานงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเคารพให้เป็นไปตามที่ตกลง เพื่อให้การพูดคุยร่วมกันนั้น ไม่เกิดความสับสน