ไม่พบผลการค้นหา
ปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เลือก ส.ว. เขตประเวศ มีผู้สมัครจำนวน 11 คน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม และร่วมสังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เขตประเวศ มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มยื่นใบสมัครโดยองค์กรแนะนำ จำนวน 2 คน และกลุ่มที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 9 ราย โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม 3 (การศึกษา) จำนวน 7 คน กลุ่ม 8 (ผู้สูงอายุ) จำนวน 1 คน และกลุ่ม 10 (อื่นๆ) จำนวน 1 คน โดยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้แต่ละกลุ่มมีผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน ซึ่งถ้ากลุ่มใดมีผู้สมัครรับเลือกฯ ไม่เกิน 3 คน สามารถส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกสภาระดับอำเภอ/เขต เพื่อเข้าสู่กระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนกลุ่มใดมีผู้สมัครรับเลือกฯ เกินกว่า 3 คน ให้สำนักเขตดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนภายในกลุ่มของผู้สมัครรับเลือกฯ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในส่วนของเขตประเวศ มีผู้สมัครรับเลือกฯ ในกลุ่ม 3 (การศึกษา) จำนวน 7 คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งภายในกลุ่ม เพื่อหาผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ/เขต กลุ่ม 3 (การศึกษา) โดยผู้ที่ได้รับเลือกฯ ได้แก่ อันดับ 1.นายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ อันดับ 2.นางวารุณี เสือสวย และอันดับ 3.นางเบญญาศิริ์ สรรจักร 

สำหรับ การเลือกสมาชิกวุฒิระดับสภาระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร จะมีขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค. 2561 โดยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

ส่วนบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ระดับอำเภอ ในพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารายงานตัวเพื่อคัดเลือกจำนวนมาก โดยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้ใช้หอประชุม80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เป็นสถานที่รับรายตัวผู้สมัครและเลือกตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ส่วนในพื้นที่อำเภอต่างๆนั้นเจ้าหน้าที่ได้หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็นสถานที่รับรายงานตัวและเลือก

นายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับบรรยากาศการรายตัวและเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ ภาพรวมทั้ง 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมไว้ตามที่กรรมการการเลือกตั้งกำหนด ทั้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์ นาฬิกาบอกเวลา การติดตั้งกล้องวงจรปิด กระดานนับคะแนน หีบบัตร พร้อมกั้น ทางเข้า-ออก และอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้การเลือก ส.ว .รวมทั้งความพร้อมด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง อีกทั้งผู้สมัครเองก็มีความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างดี

นายสุทธิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ภาพรวมทั้ง 18 อำเภอนั้น มีผู้สมัครรับการเลือกเป็น ส.ว.และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด 202 คน โดยเป็นการสมัครด้วยตนเองตามกลุ่มต่างๆทั้ง 10 กลุ่มจำนวน 197 คน แยกเป็น กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน, กลุ่มที่ 2 จำนวน 145 คน, กลุ่มที่ 3 จำนวน 20 คน, กลุ่มที่ 4 จำนวน 14 คน,กลุ่มที่ 5-6 ไม่มีสมัคร, กลุ่มที่ 7 จำนวน 6 คน, กลุ่มที่ 8 จำนวน 2 คน, กลุ่มที่ 9 จำนวน 3 คน, และกลุ่มที่ 10 จำนวน 1 คน ส่วนการสมัครแบบองค์กรแนะนำสมัครมีจำนวน 5 คน แยกเป็นกลุ่มที่ 1-4 จำนวน 4 คน และกลุ่มที่ 9 จำนวน 1 คน

นายสุทธิชัย กล่าวอีกว่า ในวันนี้เป็นการรายตัวผู้สมัครและคัดเลือกผู้สมัครระดับอำเภอ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องลงคะแนนเลือกกันเองในกลุ่มให้เหลือกลุ่มละ 3 คน แต่ละคนสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มของตนเองได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งจะเลือกตนเองก็ได้ หรือไม่เลือกก็ได้ ส่วนการสมัครโดยองค์กรแนะนำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์นั้นมีผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติ 5 กลุ่มๆละ 1 คน รวมเป็น 5 คน ซึ่งไม่ต้องมีการเลือก ทั้งนี้การเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ในวันนี้จะเหลือผู้สมัครที่ผ่านเข้าไปเลือกในระดับจังหวัดจำนวน 106 คน โดยจะมีการเลือกระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ต่อไป