ไม่พบผลการค้นหา
บขส.-การรถไฟฯ ให้ประชาชนเปลี่ยนตั๋ว-คืนเงินเต็มจำนวน เดินทางสงกรานต์ หลัง ครม.เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ออกไป ส่วนสายการบินให้เปลี่ยนตั๋ว ยังไม่มีคืนเงิน แต่ให้เก็บวงเงินไว้ใช้ได้

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ไปเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่มีการจองตั๋วโดยสารรถ บขส. ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สามารถขอคืนตั๋วได้เต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมร้อยละ 10

หมอชิต-ขายตั๋ว-ผู้โดยสาร-เดินทาง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋ว สามารถขอเลื่อนตั๋วเดินทางได้ในช่วง 90 วัน โดยจะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเช่นกัน สำหรับประชาชาชนที่มีความประสงค์จะขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องดำเนินการ 1 วันก่อนวันเดินทางที่ระบุ

หัวลำโพง รถไฟ ปีใหม่ 9.jpg

ด้านนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย การรถไฟฯ จะให้ประชาชนที่จองตั๋วเดินทางล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ขณะนี้มีการจองเต็มทุกเที่ยวสามารถสามารถปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายใน 90 วันนับจากที่ระบุวันเดินทางของตั๋วเดิม แต่มีโอกาสที่จะขยายเพิ่มเติมได้ ส่วนการขอเงินคืนเต็มจำนวนสามารถทำได้เช่นกัน โดยทั้ง 2 ส่วนจะไม่คิดค่าธรรมเนียม

ขณะที่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ประกาศช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เที่ยวบินในประเทศ สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเก็บวงเงินใช้นับจากวันเดิมทางเดิมและเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563 แต่จะต้องจ่ายส่วนต่างค่าโดยสาร โดยเส้นทางในประเทศไม่สามารถขอเงินคืนได้

ไทยไลอ้อนแอร์.jpg

ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศที่มีการสำรองที่นั่งตั้งแต่ และ/หรือวันที่ 12 มีนาคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 12 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเก็บวงเงินใช้นับจากวันเดิมทางเดิมและเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563 แต่จะต้องจ่ายส่วนต่างค่าโดยสาร โดยเส้นทางระหว่างประเทศสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

ด้านสายการบินไทยสมายล์ ประกาศอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ และเที่ยวบินร่วมการบินไทยที่ปฏิบัติการโดยสายการบินไทยสมายล์ เฉพาะการเดินทางภายในประเทศ สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางเดิมหรือรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิม ในกรณีที่รหัสชั้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่ว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยน ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคาและภาษี

2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคาและภาษี

3. การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 1ครั้ง มีค่าธรรมเนียม 500 บาท

4. การคืนบัตรโดยสาร สามารถคืนบัตรโดยสารตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และคืนเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) ซึ่งจะเป็นการเก็บยอดเงินของท่านไว้ใช้สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไป

5. บัตรโดยสารแบบหมู่คณะ ค่ามัดจำต่างๆ สามารถนำไปใช้ในภายหลังได้ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)

ไทยสมายล์.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :