ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่มธุรกิจ TCP แจงเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยืนยัน 'วรยุทธ อยู่วิทยา' ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

วันที่ 25 ก.ค. 2563 กลุ่มธุรกิจ TCP เจ้าของผลิตภัณฑ์ กระทิงแดง, สปอนเซอร์, เรดดี้, แมนซัม, ซันสแนค,เพียวริคุ ออกเอกสารชี้แจงว่า นายวรยุทธ อยู่วิทยา ซึ่งพ้นจากคดีขับรถชนตำรวจ เนื่องจากอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องและตำรวจไม่เห็นแย้ง "ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท"

TCP ระบุว่า สืบเนื่องจากการรายงานข่าวการยกฟ้องคุณวรยุทธ อยู่วิทยา จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดในความเกี่ยวข้องกันกับทางกลุ่มธุรกิจ TCP และแบรนด์สินค้าต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP นั้น เราขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ รับทราบข้อมูลดังกล่าวและเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ TCP ขอเรียนให้ทราบว่า คุณวรยุทธ อยู่วิทยา ไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้น ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เลย ปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ TCP มีทั้งหมด 7 ท่านดังต่อไปนี้

1.   คุณภาวนา     หลั่งธารา    

2.  คุณสุทธิรัตน์   อยู่วิทยา   

3.  คุณจิรวัฒน์     อยู่วิทยา   

4.  คุณปนัดดา     อยู่วิทยา   

5.  คุณสุปรียา     อยู่วิทยา    

6.  คุณสราวุฒิ     อยู่วิทยา   

7.  คุณนุชรี     อยู่วิทยา

คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือกระบวนการต่างๆ ของคดีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลของคุณวรยุทธ 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการพิจารณาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารของท่านต่อไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสาธารณชน และหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องในอนาคต

ภาพประกอบจาก www.tcp.com