ไม่พบผลการค้นหา
สธ.รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดโควิด-19 รายวันล่าสุด พบมีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 1 หมื่นราย แต่ไม่นำยอดติดเชื้อที่ตรวจด้วย ATK ซึ่งมีผู้เข้าข่ายติดเชื้อกว่า 1 หมื่นรายมารวมด้วย ขณะที่เส้นตายเปิดประเทศใน 120 วันจะครบกำหนด 13 ต.ค.นี้ นายกฯ ยังไม่สามารถทำตามเป้าฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยได้ถึง 50 ล้านโดส

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2564 โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 10,817 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมแล้วตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน 1,682,021 ราย หายป่วยแล้ว 1,554,887 ราย และมีผู้ป่วยสะสมรวมนับแต่ปี 2563 แล้วจำนวน 1,710,884 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตรายใหม่ จำนวน 84 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน มียอดเสียชีวิตสะสม 17,597 ราย หรือเสียชีวิตสะสมรวมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 17,691 ราย

ขณะที่ยอดผู้ได้รับการฉีดซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 9 ต.ค. 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 59,539,624 โดส

โควิด 10 ตุลา 64 2B12AC4C-F7E2-4C09-9309-A07FDB374AC7.jpeg

อย่างไรก็ตาม 'วอยซ์' ได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2564 ซึ่งได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อจากผลการตรวจของชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเบื้องต้น พบว่ามีการรายงานว่ามีผู้ตรวจด้วย ATK ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 10,055 คน หรือมียอดสะสมจากการตรวจด้วย ATK รวมแล้ว 211,451 คน

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้ระบุไว้ว่าข้อมูลจำนวนการติดเชื้อเข้าข่ายด้วย ATK นั้นจะไม่นับเป็นยอดรวมกับผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

หากนำยอดรวมผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จำนวน 10,817 รวมกับยอดผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายซึ่งตรวจด้วย ATK จำนวน 10,055 คน จะทำให้วันเดียวกันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมจำนวน 20,872 คน

ATK โควิด 10 ตุลาคม 2564 -057C-4F80-B654-61F2A2B2F18C.jpegATK โควิด 10 ตุลาคม 64 -9B8C-4B29-A2C3-98EFF42E56A1.jpeg

นอกจากนี้หากย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 จะพบยอดผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ ATK มีจำนวนยอดสะสมพุ่งทะยานต่อเนื่องตลอด 10 วันที่ผ่านมา โดยพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจ ATK เพิ่มขึ้นอย่างมากในระหว่างวันที่ 7-10 ต.ค. 2564

1 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ตรวจด้วย ATK จำนวน 5,150 ราย และผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ 11,754 ราย รวมทั้งสองแบบมีผู้ติดเชื้อใหม่สะสม รวม 16,904 ราย

2 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ตรวจด้วย ATK จำนวน 2,906 ราย และผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ 11,375 ราย รวมทั้งสองแบบมีผู้ติดเชื้อใหม่สะสม รวม 14,281 ราย

3 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ตรวจด้วย ATK จำนวน 2,839 ราย และผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ 10,828 ราย  รวมทั้งสองแบบมีผู้ติดเชื้อใหม่สะสม รวม 13,667 ราย 

4 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ตรวจด้วย ATK จำนวน 1,743 ราย และผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ 9,930 ราย รวมทั้งสองแบบมีผู้ติดเชื้อใหม่สะสม รวม 11,673 ราย

5 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วยการตรวจ ATK จำนวน 3,495 ราย มีผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ จำนวน 9,869 ราย รวมทั้งสองแบบมีผู้ติดเชื้อใหม่ สะสมรวม 13,364 ราย

6 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วยการตรวจ ATK จำนวน 5,652 ราย และผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ 9,866 ราย รวมทั้งสองแบบมีผู้ติดเชื้อใหม่สะสมรวม 15,518 ราย

7 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วยการตรวจ ATK จำนวน 4,783 ราย และผู้ป่วยที่เปิดเผยทางการ 11,200 ราย รวมทั้งสองแบบมีผู้ติดเชื้อใหม่สะสม รวม 15,983 ราย

8 ต.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อด้วยการตรวจ ATK จำนวน 5,225 ราย และผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ 11,140 ราย เมื่อรวมยอดทั้งสองแบบจะมีผู้ติดเชื้อใหม่รวม 16,365 ราย

9 ต.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อด้วยการตรวจ ATK จำนวน 7,421 ราย และยอดผู้ป่วยใหม่ที่เปิดเผยทางการ 10,630 คน เมื่อรวมยอดทั้งสองแบบรวมกันจะมีผู้ติดเชื้อจำนวน 18,051 ราย

10 ต.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อด้วยการตรวจ ATK จำนวน จำนวน 10,055 คน และยอดผู้ป่วยรายใหม่ที่เปิดเผยทางการ 10,817 รวมยอดทั้งสองแบบมี จำนวน 20,872 คน

เมื่อรวมยอดตรวจด้วย ATK ที่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ มียอดสะสม ตั้งแต่ 1-10 ต.ค. รวมจำนวน 49,269 ราย หากรวมยอดติดเชื้อใหม่สะสมด้วยจะมียอดรวม จำนวน 156,678 ราย (เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลภาพรวมใหญ่)

เฟซบุ๊กภาคีบุคลากรสาธารณสุข ได้รายงานปริมาณการตรวจเฉลี่ย ย้อนหลัง 7 วัน โดยข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการประจำวันที่ 8 ต.ค. 2564 จำนวน 71,282 ราย พบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน จำนวน 10,464 ราย หรือ คิดเป็น Positive rate รวม 14.68 % 

โดยภาคีบุคลากรสาธารณสุขขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้อง รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เเละเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีน

ประยุทธ์ ทีวีพูล B-97B57D3EB09B.jpeg

อย่างไรก็ตาม แผนการเปิดประเทศใน 120 วันซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2564 คือวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ออกแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี “ตั้งเป้า ประเทศไทยต้องเปิดประเทศ ภายใน 120 วัน” ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) โดยย้ำว่า "วันนี้ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ผมตั้งเป้าเอาไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศ ให้ได้ภายใน 120 วัน นับจากวันนี้ (16 มิ.ย. 2564) ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญๆ หากพร้อมได้เร็วกว่า ก็ควรทยอยเปิดให้ได้เร็วกว่านั้น"

นายกรัฐมนตรียังระบุในครั้งนั้นด้วยว่า การเดินหน้าตามแผนฉีดวัคซีนนี้ เราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้โดยเฉลี่ย ประมาณเดือนละกว่า 10 ล้านโดส หากวัคซีนส่งมาเพียงพอในแต่ละเดือน และประมาณต้นเดือน ต.ค. 2564 จะมีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อยเข็มแรกแล้วจำนวน 50 ล้านคน 

แต่เมื่อตรวจสอบยอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการรายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 9 ต.ค. 2564 พบว่า

มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1 สะสม 34,782,627 ราย (เพิ่มขึ้น 114,075 ราย) 

วัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 23,055,555 ราย (เพิ่มขึ้น 106,299 ราย)

วัคซีนเข็มที่ 3 สะสม 1,701,442 ราย (เพิ่มขึ้น 10,478 ราย)

ประยุทธ์ ตรีนุช นักเรียน วัคซีน  3C6E38BD-8017-464E-9D40-15F122F5CB3F.jpeg

เท่ากับว่าแผนการเปิดประเทศ เพื่อเปิดเศรษฐกิจใน 120 วัน โดยจะครบกำหนด 120 วันในวันที่ 13 ต.ค. 2564 ซึ่งเหลือเวลาอีก 3 วัน ยังมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพียง 34 ล้านรายเท่านั้น และยังไม่ถึง 50 ล้านคนในเข็มที่หนึ่งตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564

พล.อ.ประยุทธ์ ยังโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2564 โดยระบุว่า "ผมขอกล่าวสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอีกครั้ง เรื่องตั้งเป้าให้ประเทศไทยควรต้องพร้อมภายใน 120 วัน หรือประมาณเดือนตุลาคม ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่สร้างความยุ่งยากจนเกินไป หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยอย่างน้อย 50 ล้านคนแล้ว"

"ผมขอตอกย้ำอีกครั้ง ให้ทุกหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่อยากให้มีใครตั้งต้นด้วยข้อจำกัดที่คิดว่าเป้าหมายนี้จะทำไม่ได้ วันนี้ ประชาชนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ทุกวัน ทุกสัปดาห์มีค่าสำหรับเค้า ดังนั้น ขอให้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อวิ่งไปให้ถึงเส้นชัย คือเป้าหมาย 120 วันให้ได้ เราต้องทำงานแบบมีเป้าหมายที่จริงจัง ชัดเจน แน่นอนครับว่า อาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มารบกวนเราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งมอบวัคซีน เรื่องสายพันธุ์ใหม่ๆ หรือเรื่องอื่นๆ แต่เราทุกคนต้องทำให้เต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราให้ได้ครับ"

ในขณะที่อีกไม่ถึง 3 วัน ซึ่งจะครบเส้นตายไทม์ไลน์เปิดประเทศใน 120 ในวันที่ 13 ต.ค. 2564 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้ประกาศไว้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ถ้านำไปรวมกับผลตรวจ ATK ที่เข้าข่ายติดเชื้อล่าสุดเพียง 1 วัน (10 ต.ค. 64) ก็จะยิ่งมีผู้ป่วยใหม่ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 2 หมื่นรายใน 1 วัน ในขณะที่ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งก็ยังไม่ถึง 50 ล้านโดสตามที่ประกาศไว้

คำมั่นสัญญาของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงทำให้ถูกมองว่าไม่มีความน่าเชื่อถืออีกครั้ง

แผนการเปิดประเทศ 120 วัน เพื่อเปิดเศรษฐกิจของประเทศ ตกเป็นความเสี่ยงที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตคนและเศรษฐกิจอีกครั้งของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในการแก้วิกฤตโควิด-19 ครั้งใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง