ไม่พบผลการค้นหา
ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กังวลแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดปัญหาไม่ต่างจากการเยียวยา จี้ยกเลิกเคอร์ฟิว-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อนสร้างความเสียหายมหาศาล

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับ ส่วนหนึ่งมาจากความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีความเข้มแข็งมาอย่างช้านาน บวกกับความร่วมมือของประชาชน เสียสละอยู่บ้าน ป้องกันตัวเองอย่างเข้มแข็ง เมื่อเทียบกับหลายประเทศ และการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การควบคุมโรคจึงได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

คุณหญิงสุดารัตน์พบว่า การคลายล็อกยังมีจุดโหว่ 2 ประการ การคลายล็อกในบางธุรกิจยังไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด จึงได้รับการร้องเรียนว่า เป็นช่องทางการรีดไถ และการคลายล็อกยังไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ จึงมีเสียงเรียกร้องดังต่อเนื่องถึงมาตรการในระยะ 2, 3 และ 4 

อย่างไรก็ตาม การคลายล็อกให้ได้ผลและปลอดภัย ต้องมีมาตรการกำหนดชัดว่าธุรกิจที่เปิดจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ด้วยความสามารถในการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาด รวมถึงการเอกซเรย์พื้นที่และหมั่นตรวจหาผู้ติดเชื้อ ที่อาจไม่แสดงอาการ นำเข้าสู่ระบบให้มากที่สุดเพื่อป้องกันให้บุคคลภายนอกปลอดภัย 

ยิ่งช้าประชาชนยิ่งทรุด

คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า ยิ่งคลายล็อกช้าเศรษฐกิจจะยิ่งทรุดหนัก ดังนั้นจะต้องเร่งทำใน 4 เรื่องสำคัญ คือการเยียวยาอย่างทั่วถึง รวดเร็ว รวมถึงบุคคลที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคม จนถึงขณะนี้ผู้ที่ได้รับการคืนเงินยังมีจำนวนน้อย ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจการฟื้นเศรษฐกิจ ยังไม่ตรงเป้าหมาย จึงกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เช่นการเปิดอบรบคนตกงานเข้าสู่ภาคเกษตร ซึ่งฟังแล้วเกิดความสงสัย ว่าจะดำเนินการอย่างไร หลังการอบรมจะจัดหาที่ดินสำหรับการเพาะปลูกมาจากที่ใด นอกจากนี้ยังเห็นว่าเงินจำนวน 4 แสนล้านบาท ควรกระจายไปที่ระบบสาธารณสุขให้มากขึ้น เพราะไม่ใช่เพียงป้องกันโรคระบาดเท่านั้น แต่จะช่วยฝืนการท่องเที่ยวพื้นธุรกิจบริการ ฟื้นธุรกิจการส่งออก ภาคการเกษตร จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นแผนงานของรัฐ

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุด้วยว่า หากยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือ มาตรการเคอร์ฟิวระยะยาว จะทำให้คนทำมาหากินที่อยู่ในช่วงยากลำบากหมดลมหายใจ จะทำให้คนฟื้นกลับมายากคนตกงานจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ห่วงโซ่ภาคธุรกิจต่างๆจะขาดตอน ยิ่งปิดธุรกิจปิดการทำมาหากินนานเท่าใด ความเสียหายจะยากเกินเยียวยา

อ่านเพิ่มเติม