ไม่พบผลการค้นหา
คลัง คาดผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าข่ายไม่เกิน 8 ล้านคน จากที่ลงทะเบียน 24.5 ล้านคน ชี้เกษตรกร-นักเรียนนักศึกษา-ผู้ว่างงาน ไม่ได้แล้วแน่ๆ

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7เม.ย.2563) ได้เห็นชอบขยายวงเงินและระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยแจกเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จากเดิมให้ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.2563) หรือ คนละ 1.5 หมื่นบาท เป็น 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.2563) หรือ คนละ 3 หมื่นบาท

คลังแถลงมารตการเยียวยาโควิด
  • อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องมีการขยายเวลาเพราะเห็นว่าโควิดมีผลกระทบรุนแรงทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งยังไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะจบลงเมื่อใด โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณสำหรับแจกเงินไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีล่าสุด

คลังแถลงมารตการเยียวยาโควิด
  • ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 เป็นเงิน 5,000 ต่อเนื่อง 6 เดือน น่าจะไม่เกิน 8 ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 24.5 ล้านคน เนื่องจากการตรวจสอบแรงงานที่มีงานทำอยู่ที่ 38 ล้านคน ในจำนวนนี้เข้าข่าย ซึ่งประกอบการอาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย จำนวน 3 ล้านคน ส่วนกลุ่มอาชีพอิสระที่อยู่ระบบกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 ที่รับมาดูแลเพิ่มมีอยู่ 5 ล้านคน รวมกันแล้วอยู่ที่ 8 ล้านคนเท่านั้น

ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มเกษตรกร 17 ล้านคน เป็นพนักงงาน มีรายได้ประจำ อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน กลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการ 2 ล้านคน และกำลังแรงงานที่ไม่ได้ทำงาน ว่างงาน และเรียนหนังสืออยู่ที่ 6 ล้านคน โดยในกลุ่มนี้จะไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแน่นอน

เงินเยียวยา.jpg

ทั้งนี้ระบบสามารถคัดกรองกลุ่มคนที่ผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้นล็อตแรกอยู่ที่ 1.6 ล้านคน โดยตั้งแต่วันที่ 8-10 เม.ย. 2563 จะเริ่มทยอยแจ้งผลผ่านทาง SMS และโอนเงินเข้าบัญชี ประชาชนที่ได้รับ SMS ภายใน 3 วันนี้จะได้รับเงินทันทีในวันที่มีการแจ้งผลทาง SMS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง กับค้าขาย และ 4 อาชีพหลักที่ได้มีการแจ้งไปก่อนหน้านี้ คือ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ ผู้ค้าสลากฯ และมัคคุเทศก์

ส่วนในวันที่ 9 เม.ย. 2563 จะเริ่มทยอยแจ้งผลผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ  โดยสามารถนำหมายเลขบัตรประชาชนไปตรวจสอบใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่าไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างไร ขณะที่ในกลุ่มที่จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจะส่ง SMS แจ้งขอข้อมูลในระหว่างวันที่ 11-12 เม.ย. 2563