ไม่พบผลการค้นหา
กองทัพเรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ซื้อยานเกราะล้อยางและยานเกราะอเนกประสงค์ รวม 8 คน วงเงิน 199 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทหารเรือ  ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเกราะล้อยาง (8X8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 2 คัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 99,900,000 บาท คันละ 49,950,000 บาท

โดยมีการอ้างแหล่งที่มาของราคากลาง 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

2.บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

3.บริษัทปรีชาถาวรอุตสาหกรรมจำกัด

31 1.JPG

ต่อมา วันที่ 27 ส.ค. กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x 4) จำนวน 6 คัน วงเงินงบประมาณ 99,900,000 บาท คันละ 16,650,000 บาท

โดยมีการอ้างแหล่งที่มาของราคากลาง 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

2.บริษัท นันทเทรด จำกัด

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามพาณิชย์

30 2.JPG